Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.06.2019 08:25 - ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 187 Коментари: 0 Гласове:
9 
                                 
                                    ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ
                                    (копирано от Духовни учения)“Седмата стъпка, това е вече възкресението. Като премине человек тия седем стъпки, той вече е готов за небето. Тези седем стъпки се делят на 49 други стъпки т.е. всяка една се разделя на седем стъпки / 7 по 7 = 49 стъпки /, по които трябва да се изкачите, за да излезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството. Има и други стъпки, за четирите полета например: те са 28 стъпки – за всяко поле по 7. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години докато се стигне до Него.” -                                                                                                                                      УЧИТЕЛЯ
12.08.1911 година
Годишна среща на членове от Веригата
Гр.Велико Търново

Най-голямата тайна в нашият свят, това е тайната на Живота. Към нея търси път научната мисъл, към нейното решаване са се стремили и стремят философските школи. В сложният еволюционен процес на развитие, Живота разкрива посредством различно многообразните си енергийни форми своя все по-съвършен вид. Няма научна теория от областите на човешкото познание, която да не признава паралелното развитие на формите и съзнанието в тях. На определена степен от съзнание отговаря съответна форма, колкото е по-висша неговата степен, толкова и обхващащата го форма е по-сложна и по-съвършена. В Живота, с неговите най-разнообразни, неповторими и безбройни енергийни състояния и форми, има дълбоко скрити огромни потенциални заложби. Те се развиват и проявяват постепенно, закономерно във времето и пространството и довеждат до разширяване на съзнанието, като цяло. Разширеното съзнание стига етап, при който се доближава, прекрачва прага и навлиза в Космическото Съзнание, което възприема Живота, като Единство във всичките негови възможни състояния и форми. Това ново съзнание разглежда процесите в Живата Природа, като разумна проява, осъществена от една Първопричина, произтичаща от един единствен център, от едно Разумно Начало. Същевременно Живота, като Вселенско цяло не е нито механичен, нито хаотичен или случаен процес. Той се изгражда, усъвършенства, развива и проявява съгласно Триединните Принципи на Живата Разумна Природа.

Мощният човешки дух твърдо, настойчиво и непрекъснато е насочен към безбройните загадки във Всемира. Той постоянно надхвърля, излиза от поставените рамки за възприемане с наличните в момента сетива, Висши трептения, преминава границата отвъд сегашния свят на познаваемото и естественото. При разкриването на висшите закони на Битието, за възприемане на едно метапсихично и метафизично познание, което единствено може да ни помогне за проникването в загадките на Всемира се изискват новите методи на работа,с които борави Новото Учение. До сегашните научни методи: индукция, дедукция и сравнителен анализ, работят в света на възприятията на петте ни сетивни органа, представите и аналогията.

По-съвършен метод, който се налага в момента за опознаване на Истината в действителността е: интуицията. Тя се налага, като нов, макар позабравен метод, защото, с нея ни се дава възможност да работим отвъд пределите на позната ни три измеримост на физическия - материален свят. Интуицията оперира в едни по-висши от третото измерения светове, енергийни полета и форми, което разширява нашите сетивни и над сетивни възможности, като ни отваря пътя за боравене с по-високи от третото измерение. Същевременно в земни условия, при обяснение и отразяване процесите във високите измерения, ние сме ограничени във формите за представяне на тяхното състояние, поради факта, че ги изразяваме с: графики, символи - буквени и цифрови и чертежи с двумерните и тримерни координати на Декартовите системи. Тази особеност налага да се поднасят и построяват само част от елементите на висшите енергийни форми, и то чрез техните сечения, ясно изразими, достъпни и с достатъчна точност в двумерно и тримерно състояние.
В представеният материал, противно на общото разбиране, че живите организми отстояват правото си на съществуване в постоянна борба с други видове и със суровата външна среда, ние ще разгледаме една Велика Вселенска хармония, като условие, в което самия Живот се пригажда и съгласува. По тези причини човешкото същество не е изключение от тази хармония, а част, фрагмент от цялостния Вселенски организъм. Условията, които се създават за съществува-нето на определени енергийни форми, тела, колкото и да изглеждат катастрофални и пагубни, не са нищо друго, освен нови декори за изиграване ролите, в новата пиеса със същите актьори. И тук, стремежът ни  не е да влизаме в спор, да отхвърляме или приемаме научни теории и хипотези за същността на живота, а да представим целокупния човешки живот, като вечна проявя на Живата Разумна Природа.

В настоящият момент на Земята се намират въплътените човешки индивидуал-ности от различните исторически епохи. Те са участвали в живота на предходните раси и култури, и от там са преминали в сегашната Арийска / Бяла / раса. Другите, завършили своята еволюция на определено стъпало от развитие , остават в последните култури на предходните раси в съответните енергийни еволюционни нива, оттам те подпомагат целокупното развитие на човешкия живот. Във Вселената съществуват и човешки същества, преминали ускорен етап в своето развитие, не са навлизали в земни условия, които също интензивно подпомагат еволюционните процеси на земята, активно работят в четирите царства: минерално, растително, животинско и човешко.

Пълно изясняване на езотеричната терминология: раси и култури е направено от д-р Методи Константинов и инж. Христо Маджаров, автори на значимия тритомен труд: ”Новата култура през епохата на Водолея”. Те въвеждат понятието РАСА, имащо отношение в широк смисъл: ..”не само към човешкия род, но и към растителното и животински царства. В по-тесен смисъл, като понятие за съвкупност от човешки индивиди”, със свое вътрешно съдържание – биологично и морфологично. Под КУЛТУРА разбират: ..”разгърнатите в дадена цивилизация, материални и духовни възможности т.е. възможности в областта на науката, изкуствата, философията, религията, техниката и т.н.”. Съгласно Новото учение, човешките цикли на еволюция преминават през седем корени раси, всяка една с поредица от седем последователни култури, които оформят нейните характерни черти./ гр. 1 /

Историята на човешките раси, / досегашните – пет / изразени с хода на съответните им култури и народи следват ритмичния звезден ритъм и е във взаимовръзка с движението и мястото на планетите от Слънчевата система и разположението на нашата планета в междузвездното пространство спрямо едно Централно Слънце. Всичките процеси, които са се извършвали и извършват на земята и в човека: органични, неорганични, психични и обществени, са в тясна връзка с процесите и явленията в космическото пространство.

Човешката общност със своите раси и съответстващи култури в тях, следват звездния ритъм, хармоничните трептения на Слънчевата система и Галактиката. Аналогията между Живота в Галактиката, Всемира и този на Земята е безусловена. Темпът на възникване, растеж и упадък на културите в съответните раси е в синхрон с ритъма на космическите пулсации. Освен това, съществува и тясна връзка между хода на културите във времето, пространството и зодиакалните цикли, които са под знака на съответните планети от Звездния свят. От друга страна, разширяването и спираловидното възходящо движение на Вселената в еволюционните нива, определя възникването върху Земята на расите и тяхното място в съответните енергийни полета - светове. / гр. 2 /

Раждането и развитието на планетата Земя, както и на всичките небесни тела, е взаимозависимо и пряко подчинено на Всемирни Принципи, които са еднакво валидни във всяка една точка от Вселената. На нашата планета, на другите планети и небесни тела, в междузвездното пространство е имало и ще има разумни същества, различни по вид и форма флора и фауна. Когато ние не можем да ги “уловим” с нашите сетива, или те не отговарят на сегашните ни представи за форма и вид на тяло, или са на различна степен знания и умения, това съвсем не означава, че те не съществуват. Същевременно не трябва да работим и със старите си представи за форми на материя и живи организми и да приемаме, че те трябва да са във вида на сегашното човешко физическо тяло, в който вид те са се изявявали преди милиони и милиарди години.

Събраните многобройни научни факти и доказателства говорят, че за нашите далечни предци не е съществувал въпроса за произхода на човека и неговият път на развитие. На тях добре им е било известно, откъде сме дошли, къде отиваме и най-важното, че сме неделима част от Общо - Вселенския Разум. Този Разум реално съществува, заема безкрайните енергийни нива, прониква във всичките видими и невидими форми на Битието, постоянно е в движение, развитие и притежава висшите знания и умения.

При разглеждане въпросите за произхода и развитието на човечеството, ще бъдем максимално ясни и математически точни, използвайки ключа за отключване на Знанията, даден от Учителя. Съгласно Който: ”всичко, което става във физическия свят, предварително се предхожда в свръхсетивния. Физичното е следствие, ефект на духовни причини и явления, станали вече в духовния свят.”

Във видимите и невидими светове постоянно стават промени, трансформации. Един вид енергия в съответната си форма, при своето развитие придобива нови качества, търпи промяна в съдържанието си и преминава в друга по висока сфера на живот, развитие и усъвършенстване. Тези процеси са безкрайни, всъщност остаряване и смърт в Природата няма. Силите, които са взели участие в даден творчески акт, след неговото приключване се оттеглят в нова по висока сфера, вследствие на което на Земята няма условие за същото проявление и тогава ние казваме, че е настъпил процесът на остаряване и смърт.

В Живата Природа съществува тясна аналогия между еволюцията на формите и еволюцията на съзнанието. Тази аналогия се движи и направлява от Разумни висши сили. Тази висша целесъобразност, която е функция на безкрайния живот във Всемира, чертае и изпълнява плана за еволюция в четирите царства на нашата планета: минерално, растително, животинско и човешко. ”Живата Природа обича разнообразието и изобилието, но не търпи излишъците. Природата не търпи застой. В нея има вечно движение, вечно творчество, което се направлява от разумни закони. В тези закони забелязваме един ритъм една периодичност, която се тай дълбоко в самата същина на Битието, в начините на неговата проява.

На този космически ритъм почиват ония два велики процеса в Живата Природа”:

1. Изграждане на жизнени форми за съответната степен съзнание, слизащо от духовния или по-висши светове: ИНВОЛЮЦИЯ - движение от Центъра към периферията.
2. Разширяване и качествено изменение на съзнанието пригодено в съответната форма, получена по пътя на развитие и растеж във физически условия на материалния свят: ЕВОЛЮЦИЯ - Движението на Живота от периферията към Центъра.
                                                                                                                         /продължава/
Гласувай:
10
1Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10662592
Постинги: 2278
Коментари: 12263
Гласове: 32556
Архив
Календар
«  Февруари, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829