Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.01.2012 08:00 - АСТРАВЕДА, Борис Балкх
Автор: bven Категория: Политика   
Прочетен: 3135 Коментари: 6 Гласове:
19

Последна промяна: 09.01.2012 22:23

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Накратко
http://www.spiralata.net/kratko/

АСТРАВЕДА
Българската Астрология.
Борис Балкх

Днес битува мнението, че съвременната цивилизация е наследство от древна Гърция, от идеите и достиженията на нейните философи, учени и държавници. Но дали е така?

Прочитайки биографиите на големите древногръцки философи, забелязах една закономерност. Преди да станат известни и почитани в Гърция, те пътуват дълги години в странство. До Палестина, Египет, Бабилон, Персия, чак до Индия. И това пътуване-обучение трае понякога до двадесет, че и повече години. Едва след завръщането си в Гърция стават философите известни и днес.
За древна Гърция има и още една особеност. Всичко научено в чужбина се превежда на гръцки. Така до нас достигат знания чиито оригинали днес са изгубени, но чрез превода понякога те остават неизвестни, а смисъла на съдържанието им се променя или изчезва.

Всички знаем, че Астрология и Астрономия са думи от древногръцки произход и това не подлежи на съмнение. Но дали е така?
Кои са първообразите на древногръцките Астрология и Астрономия?

Това са древнобългарските думи-понятия Астраведа и Астралока. Те се състоят от по две части: астра и лока, и веда. Веда е и съвременна българска дума и не се нуждае от обяснение. Какво означава астра? Първата гласно А, е отрицанието НЕ, в съвременния български език.
А какво означава стра?

Тук ще навлезем в дебрите на абстрактни понятия, от древното учение на българите, Балкхара. Понятия, до които съвременната академична наука още не е достигнала, а нашите прадеди са ги познавали и подредили в стройна система за строежа на Вселената. Тези знания, още в древността са преминали във: Ведизма, Хиндуизма, а от там в Будизма, Даоизма, Зороастризма, през Етиопия в Египет, през Шумер, Акад и Бабилон в Юдеизма и Християнството.

Всемирът се състои и изгражда от две противоположности. Поради това навсякъде във Вселената действа Законът за единство и борба на противоположностите. Тези две действия обуславят единното всемирно поле, чиито посока и напрегнатост се променят и различават в зависимост от наличието, броя, състоянието и взаимното разположение на небесните тела.
Тук е необходимо обяснение на всеки звук от стра – за техният смисъл в свещения език на древните българи Бхаджа.

Звукосъчетанието СТ, е символ за съотношението между двете крайни агрегатни състояния на материята в околоземното пространство. Те са Садва гуна и Тама гуна. Садва гуна е символизирана със звука С – символ за ефирното състояние на материята в околоземното пространство (всичко, което не е течно или твърдо). Тама гуна е символизирана със звука Т – символ за твърдата материя около земното ядро.

Звукосъчетанието РА, е символ за напрегнатостта на полето в околоземното пространство. Когато РА се променя, променя се и съотношението между С и Т, между Садва гуна и Тама гуна.
Днес полето, в околоземното пространство е в относително устойчиво неравновесие, което бавно и незабележимо се променя.
Кръстът е графичния символ за стра. Вертикалната линия е символ за С, хоризонталната за Т, а пресечната им точка за РА. Когато напрегнатостта в околоземното пространство се променя, хоризонталната линия от кръста се премества в съответната посока, надолу или нагоре.
Когато Садва гуна преобладава, пресечната точка на линиите в Кръста – РА, е по-високо. Този кръст и Садва гуна са символи за просветление, просветеност и добродетелност. Когато Тама гуна преобладава, пресечната точка на линиите в Кръста – РА, е по-ниско. Този кръст и Тама гуна са символи за примитивизъм, безпросветност и злонамереност. Ниският кръст, всъщност е издигнат меч.

Затова, когато нашите владетели в древността  се  установят на нова територия, забиват меча си в земята и с това обявяват, че военните действия са приключили и от тук нататък започва съзиданието.

СТРА означава неравновесие,а АСТРА ненеравновесие = равновесие.
Какво означава лока?
От чужди езици в българския са навлезли думите локал (местна кръчма) и локатор (радар с кръгово въртящ се лъч).
Не е беда, ако някоя дума от нашата древност не е оставила следа в съвременния ни език, но лока е останала и днес в нашия говор с цели три думи: лъка (Широка лъка, голям завой на река), лъкатуши (реката, пътят) и лакът. И трите означават извивка, окръгленост на определено място.
Лока означава място. Известно, определено, ограничено, окръглено място. Двуизмерно, някъде върху земната повърхност и триизмерно, някъде в пространството.
Астралока означава място в пространството, където полето, тежненията на двете противоположности са в равновесие. Това място е междузвездният вакуум.

Знайно е, че биологичните системи се изграждат от химични, а те от физически. Разграждането им става по обратния път. Биологичните се разграждат в химични, а те във физически. Движението на всяка физическа система е насочено към равновесие с околната среда. Затова накрая и те ще се разградят и върнат отново там, от където са произлезли, в Астрала – в междузвездния вакуум. Всичко започва и завършва там. Чрез единното всемирно поле, Астралът въздейства навсякъде във Вселената и всичко е подвластно нему. Той е началото и края. Виж: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080312.html *
Нашите деди, опознавайки Астрала, създават АСТРАВЕДА – най-висшата наука – Науката за полето – за влиянието на близките и далечни небесни тела, чрез своите полета, върху полето на Земята, а така и на всичко, намиращо се на нейната повърхност.

Научавайки за Астралока и Астраведа, древните гърци ги превеждат на гръцки. Вероятно за астра са нямали подходящо слово, защото не са я заменили, но заменят лока и веда с две гръцки думи. Първата е ном (административна провинция, област, окръг). Така, Астралока, става Астроном и съответно науката Астрономия. Втората дума е логос (разум, познание). Така, Астраведа, става Астрологос и съответно науката Астрология.
Днес астрономията е наука,подчинена на материализма, отчитаща предимно следствията. А Астрологията би трябвало винаги да е наука , подчинена на идеализма, отчитаща главно причините.
Като следствие от прочетеното по-горе, не виждам причина, защо от тук нататък вместо Астрология да не ползваме хубавата древнобългарска дума Астраведа, а вместо астролог, астраведар.

Но какво е станало в древността с Астраведа, къде изчезва тя и защо не се знае нищо за нея.
Когато някой титан на разума или група мислещи хора достигнат до безценни знания и ги оформят в ново учение (обикновено, само нов, по-съвременен поглед), естествено ги предават на своите ученици или последователи, да ги пренасят през времето и пространството. Но поглеждайки в историята за такива примери, ставаме свидетели как „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”.
Последният пример е Елена Блаватска и нейната Теософия. След мощния тласък в началото, днес теософските общества по света са се превърнали в своего рода литературни кръжоци. Виж: http://www.theosophy.ru/

С една дума, всеки ден не се раждат гении. Техните висши достижения избледняват с времето и преминават от човек на човек, от група в група. Висшето, сакралното се превръща в догма, а учението в религия или безпаметни традиции. От криле за полет - в тежки окови.

Знаейки това, нашите деди са разделили науката Астра Веда на четири: Аура Веда (Аюр Веда, Яджур Веда), Адхарма Веда (Адхарва Веда), Риган Веда (Рег Веда) и Самар Веда (Сама Веда). Това са четирите периода от кръговрата при сътворението, съществуването и унищожението на Земята. Символичен аналог за това са четирите сезона през годината. Но не спират до тук. Всеки от тези четири периода разделят на три и общо се получават дванадесет. Това са известните днес зодии, символично проектирани като месеци в земната година. Но те са само идейни, безпочвени проекции, с цел посяване и запазване на идеите за големите и важни неща. Когато се изгубят, да има една или повече нишки на Ариадна, които да ни върнат „в правия път”.

Днес истината за Големия Зодиак е изгубена. Останали са само двете му производни; Малкият зодиак – проекция на Големия в земната година и Звездният зодиак – проекция на Големия, върху картата на нашата галактика – Млечния път.

Ползването на Звездния зодиак за астраведически цели, може да става само за установяване на местоположението на Земята в пространството, спрямо Слънцето и Галактическия център, но не и за кратковременно, ежегодно или ежедневно въздействие на съзвездията върху земното поле. По горния метод могат да се наблюдават и установят или изчислят, промените на положението на Слънчевата система спрямо съзвездията и галактическия център. Само такива промени, за големи периоди от време, не по-малки от хилядолетия, могат да оказват влияние върху полетата в цялата слънчева система.
Но има и още нещо, недоразбрано и неизползвано по предназначение. Нещо, въплътило в себе си истината за съотношението между астраведическите причини и метеорологичните следствия върху земната повърхност. Нещо, описвано днес в китайската книга на промените – И Дзин. Това е Колелото на промените.
Мярката за стойността на всеки времеизмерителен инструмент, от древността до днес, е неговата ориентация спрямо четирите астрономически точки; зимно и лятно слънцестоене и пролетно и есенно равноденствие. Веднага се вижда, че календарите са ориентирани различно и произволно в годината, а съвременния зодиак е относително точно ориентиран, но астрономическите точки в него са край и начало, а не връх.

Как са ориентирани и за какво служат трите български времеизмерителни инструмента: Зодиака, Колелото на промените и календара?

Целта на българския календар е да ориентира хората за стопанската им дейност през годината. За да изпълни целта си, в календара са направени два компромиса: с броя на дните в него – 364 и приблизително точното му ориентиране спрямо астрономическите точки, като те са постановени не като връх, а като край и начало. За корекция, всяка година, на 22 декември се добавя един неброен ден, а през високосната и втори неброен ден на 22 юни. Така календарът става математически симетричен, с непроменливи дати в годината и седмицата, а поради това и лесен за запомняне и боравене с него.
продължава...
Гласувай:
19
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. stela50 - Много интересна статия , Бвен ...
09.01.2012 09:38
Научих нови и важни неща и се замислих наистина
колко сме убедени в някои дадености , влезли в съзнанието ни ...
...Знаейки това, нашите деди са разделили науката Астра Веда на четири: Аура Веда (Аюр Веда, Яджур Веда), Адхарма Веда (Адхарва Веда), Риган Веда (Рег Веда) и Самар Веда (Сама Веда). Това са четирите периода от кръговрата при сътворението, съществуването и унищожението на Земята. Символичен аналог за това са четирите сезона през годината...
Впечатлена съм , приятелко ... и не само от тези изводи , а от целия материал.
Поздрави и хубав ден !
цитирай
2. kalin8 - И за мен...
09.01.2012 18:20
И за мен също бе интересно...
Поздрави!
Б.
цитирай
3. bven - На 1: Здравей, Таня.
09.01.2012 19:08
Аз пък се радвам, че го има черно на бяло това изречение -
Нашите деди са дали Аюрведа ( науката за храненето и живота)...и т.н.
а другите (гърците например) са преименували или по-точно присвоили или откраднали нашите древни знания и ги представят като свои. С характерните им наставки логос и ном!!! Сигурно още много други неща ще научаваме малко по малко, за да не се уморим от много български знания:)
Приятна вечер и поздрави на всички у вас!:))
цитирай
4. bven - На 2: Привет, Калин8 и благодаря за интереса:)
09.01.2012 19:11
Висшето, сакралното се превръща в догма, а учението в религия или безпаметни традиции...
Ето за това трябва да внимаваме какво сме научили дотук и какво учат сега учениците. За да не бъдем манипулирани.
цитирай
5. yuliya2006 - ДУМИ НЯМАМ. . . КАЧВАМ ГО В ГРУПАТА ...
09.01.2012 21:21
ДУМИ НЯМАМ...КАЧВАМ ГО В ГРУПАТА "НА БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ" ВЪВ ФЕЙСБУК

С ОБИЧ ДЖУЛИЯ БЕЛ
цитирай
6. bven - На 5: Привет, Джули!:)
09.01.2012 22:04
Ела и утре.
Хубава вечер с родолюбиви мисли!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11145875
Постинги: 2365
Коментари: 12553
Гласове: 33648
Архив
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава