Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.04.2013 08:00 - енергетика за нас
Автор: bven Категория: Технологии   
Прочетен: 1288 Коментари: 0 Гласове:
10

Последна промяна: 18.04.2013 22:33

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
          5. ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА И ЧАСТНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Р. България е страна в която изградената енергетична база се явява в качеството на “ трансформатор” на енергия! Тя внася от 78 до 82% от първичните си енерго-носители на стойност над 1 милиард и 270 милиона USD/ година. Уранът с разумна цена около 130 USD/кг в световен мащаб свършва след около 20-25 години. България не произвежда уранови топлоотделящи елементи за захранване на АЕЦ. По тази причина енергетиката в нашата страна няма право да се развива като атомна енергетика! Бъдещето на енергетиката не може да се решава, чрез уличен тип референдуми с политически отенък. Още повече такъв сложен и специализиран въпрос като атомната енергетика. Единствената алтернатива е СЛЪНЧЕВО – ВЪГЛЕВО-  ДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА. Слънцето ще ни грее със сегашната си плътност на енергетичните потоци около 1,4 кВат/кв.м. върху земята още поне 5 милиарда години.
“Технологиите са готови за началото на изграждане на енергийна национална система, основана на слънчеви енергийни източници……. В много отношения ерата на слънчевата енергия е там където епохата на въглищата бе,  когато през 19 век бе изобретена парната машина………….

Когато се заговори за слънчеви технологии, днешните политици, все още в плен на въглищата и ядрената енергия, приличат на скептиците от 18-ти век по отношение на парната машина! Цитат от доклад пред Световната общност на авторите Лестър Браун, Кристофъл Флавин - Председатели на Световния институт “Уърлдуоч” за световната икономика, която не унищожава перспективите на сегашните и бъдещите поколения.
---------------------------------------------------------------------
Приложение - (За сведение ):
Таблица №1. Разпределение на първичните ни енергоносители и техния относителен дял в проценти от енергетиката ни, заедно с процента на собствени ресурси в общия енергиен принос.
ЕНЕРГОНОСИТЕЛ ЕНЕРГИЕН ПРИНОС СОБСТ. ИЗТОЧНИЦИ
въглища - 32,00% 7,08%
петрол - 24,40% 5,375%
природен газ - 20,80% 4,587%
хидро-енергия
за ВЕЦ - 1,20% собствени
възобновими
ВЕИ 0,1% -“- -“-
Данните са Р. България през 2001 г. от журнала “GUIDE FOR AMERICAN BUSINESS: ENERGY MARKETS OF EUROPE,RUSSIA, EТ THE NIS”.

2. ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ НА БАЗАТА НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГИЯ

Социално-икономическата световна система е базирана на социалното състезание между народите. Теорията на “социалното състезание” дефинира и понятия, свързани с научно-техническия прогрес в области като опазване на околната среда, енергетиката базирана на използуването на възобновимите енергийни източници (ВЕИ), усвояване на подземните и надземни природни богатства и трансформирането им в полезни продукти и стоки за населението в конкретни страни и в целия свят.

По тази причина енергията, като възможност за извършване на работа е основата на благоденствието на народите. Природата ни е дала в “нативен” вид всички суровини, необходими за функциониране на биосферата и на човешката популация като цяло. Пред човечеството стои на преден план - прехода от икономика, свързана с горене на изкопаеми горива (засега основен енергиен източник) към Слънчево-въглеводородна енергетика, базирана на технологии за оползотворяване на ВЕИ. България притежава изключителни технически и технологични разработки за наземно и височинно свръхконцентриране на соларна енергия и трансформирането й в евтино отопление, евтина електроенергия, синтетични горива, питейна, промишлена и поливна вода чрез директен соларен добив на вода от атмосферна влага, оранжерийна и селско-стопанска растителна и животинска продукция, енерго-обезпечаване на добивната и минна индустрия, металургия (новите български технологии като сондажна хидро-електрометалургия и интестинална електро-хидро-металургия на редкоземни, благородни, цветни и черни метали, сградостроителството, транспорта, битовото, социалното и комуналното дело). По тази причина, мирното съвместно съществуване между народите (в условията на пазарната икономика, конкуренция като част от социалното състезание) е пряко свързана с устойчивото развитие на отделните регионални социални общности и конкретни човешки формации). Това устойчиво развитие е пак базирано на използване на енергията като основен критерий за благоденствие.
Слънчевата енергия е единственият засега неизчерпаем източник на енергия за земните жители в “ОБОЗРИМ” в научно отношение, “ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ “, ВЪЗЛИЗАЩ НА ОЩЕ ОКОЛО 5 МИЛИАРДА ГОДИНИ!

Ние, хората на тази планета, всяка секунда задлъжняваме на нашето светило - Слънцето, с над 700 милиона щатски долара за това, че то щедро ни облива с енергетични потоци в настоящия момент на повишена “слънчева активност” с плътност над 1,44 кВат / кв.м. от земната повърхност - за сведение стандартната слънчева константа се изчислява на около 1370 Ват./кв.м. с вариация от плюс-минус 3%. От тази енергия обаче използваме само една нищожна, промилна част, главно за топлинни цели. Основно - около 99% от тази енергия отново се връща безвъзвратно в космоса като енергетични загуби!

Когато хората в нашата страна заговорят за енерго-спестяващи технологии, те разбират само “енерго-проблемите” като:
- проблеми за запазване на топлината в жилищата;
-високите цени на “ТОПЛОФИКАЦИЯ” и електро- енергията, произведена от добити от земята (изкопаеми) твърди, течни и газообразни горива (включително и ядрено-разпадните);
- рязкото нарастване на цените на суровия петрол на световните пазари поради неафишираната масово причина - изчерпване на природния нефтен ресурс;
Забележка:
Различни “политически и фирмени лобита” или държавни ведомства в една или друга степен основно стимулират финансово хидроенергетиката, преди всичко поради огромния обем от строително - монтажни работи, главно като източник за дългосрочно усвояване на държавни финанси и евентуално за ”лични облаги”!
Трансграничният пренос на газ и нефт е крупен, световен икономически процес, с чисто политически характер, носещ огромни комисионни и лесни печалби - пак на определен кръг от световния или местен политически и икономически елит.
Оползотворяването на слънчевата енергия чрез създаване на съоръжения за нейното първично концентриране и последващото й използване за производство на евтини синтетични течни и газообразни горива, за масова топлофикация и електрификация, в настоящия момент е силно затруднено и дори спъвано от определени политически групировки (включително и в нашата страна).

В настоящия момент “СЛЪНЧЕВО – ВЪГЛЕВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА” във варианта си за добив на евтини синтетични течни и газообразни горива от вода и варовици  и за отопление и електрификация е развита в детайли в технологично и икономическо отношение.
Използването на соларното лъчение е доведено до икономически целесъобразно ниво на развитие и е готово за масово внедряване в практиката и живота на жителите на Земята.
За съжаление съзнанието на политиците и лидерите на икономическите групировки в настоящия момент е на много ниско равнище по отношение на знанията за възможностите за пряко използуване на концентри- раната слънчева енергия в производството на топлинна енергия, на евтина електроенергия и на синтетични течни и газообразни горива, обезпечаващи масовия автомобилен, морски, авио- и ж.п. транспорт.
Политическите лидери и крупните финансисти (които трябва да вземат решение за развитие на икономиката на една страна, като България) в настоящия момент относно проблемите и възможностите на “СЛЪНЧЕВО - ВОДОРОД- НАТА ЕНЕРГЕТИКА, са в същата позиция, в каквато са били политически лидери в края на 18-ти век по отношение на парната машина.
Въпреки тяхната съпротива, човечеството е принудено да премине тотално към “СЛЪНЧЕВО - ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА СЪС СЪПЪТСТВУВАЩ ДОБИВ НА ЕВТИНИ СИНТЕТИЧНИ ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ въглеводородни ГОРИВА” !
ЗАСЕГА РАЗУЗНАТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕНЕРГО-РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ “МОРЕТО ОТ ИЗКОПАЕМА ЕНЕРГИЯ” не е бездънно.

В БЛИЗКИТЕ 30 - 50 ГОДИНИ изкопаемите нефт и природен газ, ще бъдат тотално изчерпани до ниво от около 20%. Това означава, че към 2010 - 2020 година цената на тон суров петрол може да достигне до 400 щатски долара на тон.
Перспективата е твърдите горива (въглища, торф, горими сланци, битуминозни шисти, отпадни гудрони и възобновима отпадна биомаса) в очакваното, разузнато количество от 1 120 милиарда тона запаси, да могат да стигнат на човечеството при сегашния темп на потребление за още около 250 - 280 години.
Природният газ, с обем от около 120 млн. кубически километра, ще стигне за около 60-70 години. Очаква се обаче, още в 2020 година цената на природния газ да се увеличи драстично. Тя ще достигне около 4 пъти над сегашното ниво (През 2001 г. за Р. България вносния природен газ от Русия е с преимуществено съдържание на метан. Цената му варира около 103 -104 USD/ 1000 нормални куб.метра).
Природният уран в необогатено състояние, със средна стойност около 130 - 150 щатски долара / кг, се оценява на 2 500 000 тона. Това количество ще стигне за около 30 - 50 години при сегашния темп на потребление. То е крайно недостатъчно. Ядрената енергетика в настоящия момент осигурява около 20% - 27% от общата енергетика на планетата с тенденция скоро да достигне до 40%.

Забележка:
През лятото на 1990 год. нашата страна едностранно прекратява договора за предоставяне на уранов концентрат на заводите във СССР без официална мотивировка. В това време България произвежда 2,2% от световното производство на уран. През септември 1991 год. и с писмо № 163 от 20 август 1991 г.,  Министерски съвет на правителството на България ликвидира 17 поделения на предприятието “Редки метали”и ликвидира уранодобива в нашата страна. В условията на ликвидация обаче са произведени повече от 400 тона уран, под формата на над 12 000 тона уранов концентрат, със съдържание на уранов изотоп 235 около 2 880 кг, който може да служи за производство на плутоний, за ядрено гориво за АЕЦ или за около 160 - 200 ядрени бомби или такова количество ядрени бойни глави за бойни ракети от различен тип. От 1996 година България прекратява полувековното си участие в добив и производство на уранов концентрат и освобождава урановия пазар от своето присъствие;

На 17-ти май с решение № 106 Министерски съвет спира строителството на АЕЦ “БЕЛЕНЕ “ - подписано е от Станко Тодоров, Никола Тодориев, Овед Таджер, Никита Набатов, Андрей Луканов и др. Голям принос за спиране на АЕЦ “Козлодуй” имат и политически лидери от “Евролевицата” - Александър Томов, Янко Янев, Димитър Новаков, Георги Стоилов, Драгомир Драганов, Иван Костов, червени кредитни милионери от редиците на БСП, редица активисти на СДС и други неземни хищници, захапали с неописуема жестокост нещастния български народ!!!

Друг проблем на ядрените мощности е тяхната безопасност при експлоатация и вероятността за възникване на случайни аварии. В настоящия момент съществува вероятност от саботажи и тероризъм в ядрените централи и тя е много голяма!
(Като пример може да се спомене “ядрената колизия “ в Чернобилската АЕЦ, в която съпътствуващо се произвежда плутоний за термоядрено оръжие. Съществуват непубликувани и скривани грижливо данни показващи, че аварийната ситуация в Чернобилската АЕЦ е била предшествувана от химически взривен процес, пряко свързан с терористичен акт!). Подобен “ядрен тероризъм” е драстично посегателство към достойнството на европейските народи.
Никой не може да гарантира, че този насилствен акт ще бъде единичен случай и няма да се повтори в бъдеще!

По тази причина ядрената енергетика също не е “панацея”. Тя е с отмиращи функции и правилното решение е да се премине към тотална слънчево - водородна енергетика, която е много по - устойчива на посегателство от терористични групировки и напълно екологично съвместима. Естествено никой не трябва да си прави илюзии, че където имаме силно концентриране на енергия, било тя и слънчева, то не може да не бъде подложена на манипулациите на мафиоти и да вземе участие в масов терористичен акт!
От гледна точка на развиващите се негативни политико-икономически процеси в Източна Европа и в страните от ОНД , “ тероризмът във всичките му форми и дори в слънчевата енергетика е безспорен факт.
От аспекта за Европейска безопасност ,“слънчевата енергетика” е с най - малко отрицателни последици и е екологично съвместима! По тази причина е крайно време да се преустанови монополистичното енергетично издевателство над българското население и да се стимулира развитието на тоталната слънчева енергетика. Тя е свързана с изграждане на подходящи концентраторни съоръжения за първично увеличаване на плътността на соларната радиация с височинно и наземно базиране и реконструиране на съществуващите ТЕЦ и АЕЦ като слънчеви електро- и топлофикационни централи,  със същата енергетична мощност. Тази реконструкция и трансформация е лесно технически решима. Реализира се чрез включване към съществуващите ТЕЦ и блоковете на АЕЦ на височинни соларни концентраторни модули.
Също така е необходимо да се подсигури и финансира изграждането на соларни станции  за високо-температурно разлагане на морска и езерна вода, съпътствуващо с термично разлагане на изобилните и евтини скални маси - варовици и карбонизирани сланци. Те са от групата на минерали като “нахколит”, “ давсонит”, “доломит”, “анкерит” , “калцит”, отпадни мраморизирани варовици и т.н. Те могат да се ползуват за високотемпературно добиване на въглероден окис и калциев карбид. Варовиците и доломитите са карбонатни скали, които са източник на тези блага, трансформиращи слънчевата радиация, която за сега ние  получаваме безплатно!

  копирано от Слънчевата енергия за хората от 21 век, Ем.Минев
         Гласувай:
10
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10599139
Постинги: 2266
Коментари: 12225
Гласове: 32410
Архив
Календар
«  Януари, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031