Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.05.2018 09:54 - духовните учения и българите
Автор: bven Категория: Тя и той   
Прочетен: 264 Коментари: 0 Гласове:
4 
Н о в о т о   у ч е н и е   е изначалното Духовно Учение на трите Свещени клона българи. В школата изградена от Всемировия Учител Беинса Дуно си дават среща духовните същности на разделените преди много векове човешки личности.

В края на XIX-то столетие на прага на XX-век в България се заражда едно ново за тогавашните години духовно учение. Християнско по дух, със специфична българска езотерика и естествена хилядолетна връзка с Тангризма, Орфизма и Богомилството. През 1896 година излиза от печат в България, книгата “Наука и възпитание” от Петър Дънов в страниците, на която Той за пръв път изнася основните, принципите, идеите и духовните закони, които за в бъдеще ще станат основи в преподаваното от Него Учение.

Защо Новото учение намира почва в България, при българите и кой е Петър Дънов? Днешният ден ни отправя предизвикателство да отговорим на тези въпроси, да подложим на преоценка множеството измерения на утвърдените ценности в нашия живот. Повече от всякога е нужно да променим нещо в себе си към по-добро, за да можем да продължим напред, и за да можем да продължим към по-добро и света, в който живеем.
Несъмнено във Всемира съществува Една Велика Хармония, в която е потопен Живота в неговите всевъзможни форми на съществуване, една от най-големите Вселенски загадки. Към разкриването на тази тайна, отправят взор мечтателите, учените и водачите от всичките времена и народи. Постигането на единодействие между Вселенска Хармония и творческа дейност на човечеството е основна задача на всяка една религиозно - философска система. Свещени са труда и жертвите, които се дават за реализиране на Небесната Хармония в човешкия живот. Космическият план на Вселенската Хармония не може да бъде спрян или променен от човешкото невежество и съпротива, единствено може да бъде забавен, понякога и с векове. В крайна сметка, целта остава същата, но тя бива достигната с несравнимо повече усилия и ненужни жертви.

Накратко: Великата Вселенска Хармония в човешкия живот на Земята се реализира, като Космически план. В този план съществуват особени, критични точки, които закономерно се появяват по пътя на неговото осъществявана. При настъпването на такива трудни и отговорни за човечеството моменти, Творците на Небесната Хармония разкриват в човека определени способности, закодирани в неговата духовна същност, чрез които той може да продължи нагоре и напред. Според задачите от Висшият план в земни условия се реализира Програма, която се разработва и детайлизира все по-подробно и конкретно, като определя извършването на определени действия, етапното и в определено време възникване на съответните Учения и Учители. Учителите на човечеството са превъплатени високо - духовни същности от най-висшите духовни сфери на Битието, изпратени на земята със строго определена мисия и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преминали човешката практика преди милиони години. В Творческите йерархии Те носят името Посветени, ще проследим техният път във вековете: Мелхиседек XX век пр.н.е., Орфей XV век пр.н.е., Зороастър, Конфуции и Буда VI-IV век пр.н.е., Христос I век от н.е., Мохамед VI век от н.е., Боян Мага X век от н.е., Гуру Нанак XV век от н.е., Беинса Дуно XX век от н.е. Появата на Посветени и организираните от тях школи се извършва в строго определени географско локализирани точки от земната повърхност в т.н. кристализационни центрове. България е на географски и духовен кръстопът обединява полярности от различен тип, тук си дават среща Европа и Азия, Изток и Запад и сливайки се образуват Единство в Минало, Настояще и Бъдеще – България обменя ценности и в двете посоки. В духовно отношение Рило-Родопския масив в този момент е най-високото място на Земята, в древността тези земи са наричани “Небесна твърд”. Отпреди хиляди години Разумните, напреднали човешки същества са приготвили условия за създаването на духовен център на Рила. В планината Рила се намира най-старата и досега действаща Школа на Земята, Хималайте са по-нова планина, Посветените от там са идвали и идват да ползват тукашните библиотеки. Тук са складирани Знанията. Импулсите за възникване и развитие на културите в Египет и Индия са излъчвани и разпространявани от духовния център на Рила.
Българите, като народ съществуват от пред исторически времена, от 60 хиляди години те носят това име. Какво означава думата “българин”? - Тя е от древен произход коренът и се крие в дълбоката древност. От гледището на Просветените под българин се разбира човек, които търси Учителя си Намира Го и се учи. Кое е най-същественото за българина?-Той е най-твърдият елемент, който съществува на земята в материални условия и в духовния свят. Всяка превъплатена душа, която слиза на земята ще премине през българите, да добие тази твърдост, да и ударят печата на твърдостта.
Днешният българин притежава много добродетели наследени от миналото.Първо в нашите земи са живели българите - траки, които са наричани благати хора или благари, те са били изключително добродушни хора. От тях сегашните българи са взели склонността към мистичното и духовното. После идват славяните, те заживяват на целият Балкански полуостров. От тях българите са взели духа на саможертвата – самоотричането. Накрая идват Аспаруховите българи. От тях българите са взели храбростта.
Мнозина от учените, а и по-голяма част от нас, ще отрекат твърдението, че българите, траките, славяните ….. и всеки един народ, който е пребивавал и пребивава по земите български е от една и съща неделима духовна общност и има върховното право да носи името българин. Наистина, когато погледнем даден човек ще видим, че той носи ред специфични, наследствено характерни народностни черти. Това, което се е отнасяло до неговите деди и прадеди се е предало по наследство и върху него – наследсво от определен народностен тип и характерен етнически произход. Да, това е вярно! И е подчинено на закона за наследственността. Но трябва добре да разберем, че закона за наследствеността е човешка рожба – той не е нито Духовен, нито Божествен закон. Човешките работи се поставят и градят върху неговите основи.

Когато дойдем до законите на човешката душа, съдържаща в себе си велики възможности, която е създадена от Божествения дух, тогава нещата придобиват друг характер и ние навлизаме в областите на реално истинските измерения на човешкото разбиране. Ние преминаваме във високата сфера на действителните, неделимо свързани човешки същности, които са най-реалните неща във Всемира. Толкова реални, че буквално всеки един народ, в това вярно по-висше понятие, е орган със специфични задачи и роля в Божествения организъм. А, в Този организъм всяка една клетка, всеки един орган е с еднакво важни функции. И тогава, единственото мерило за даване на определение на досегашните достатъчно мъгляви категории: народ, народност, етническа принадлежност и дори раса е мястото, което заема общността от човешки същности в конкретено поле на духовните нива - заслужено дадено поле, което те обработват и получават плодове в своята духовна дейност. Когато погледнем по този начин върху действително реалните стойности от неизброимото множество на Природни форми, ще усетим и разберем, че всеки един от нас, отделно или в общност е неделима част от Цялото и сам, като такава неделима част е Цяло.

Съществува един план на Разумните сили в Природата - Бялото Братство съгласно, който е започната подготовката на българите отпреди 5500 години за сегашната им Мисия – Основоположници на шестата Славянска култура в Бялата раса.

От 22.08.1914 година планетата Земя навлиза в нов астрологически период под знака на Водолей. Цялата Слънчева система със своите планети се движи с определена скорост и заема нови космически пространства, които съдържат нови възможности и условия за проявление на живота. Това е една от причините за поява на нови елементи, които постоянно се вливат в живота на земята и дават тласък за ускорено развитие на човешката духовно - материална култура. Човечеството и живота на планетата Земя навлизат в ерата на Водолея, която се характеризира с установяване на последната шеста Славянска култура в V-та Бяла раса. Шестата Славянска култура, която е с продължителност 2160 години поставя основите на новата Шеста раса.
Шестата култура на Бялата раса утвърждава градивните си закони основно чрез славянските народи и това не е шовинизъм, защото мисията на славянството не е расова а общочовешка. При изграждането на Шестата раса, Славянството ще използва всичките духовни и културни ценности издигнати от напредналите европейски народи. Тези народи са изградили и изграждат външните условия, външните форми, в които се разгръща и влива съдържанието на Славянската духовност.

Какво е мястото на българите в тези процеси? Нека отново проследим Епохалната диаграма на духовните учения и съединим линиите на българското участие: Мелхиседек – Орфей – Боян Мага - Беинса Дуно. Няма друг народ по лицето на земята, който да е развил такава духовно еволюционна дейност, освен българския. От изпълненото с мистерии минало, през обеднялото откъм мистерии настояще и към характерното с космически мистерии бъдеще България заема важно място в световното Обединение.
На българският народ е даден Учител, преподадено е и записано на български език Учение за Новата култура, основано върху Любовта, която дава топлина, Мъдрост, която носи светлина и Истина, която освобождава. Българският народ има за задача да приеме Новото учение и го предаде на славянските народи, а чрез тях и на останалите народи по земята.

Нека се обърнем, към написаното след упорит много-годишен труд от д-р Вергилий Кръстев: ”Школата на Великия Учител е една. Тя е и долу на земята и горе – в духовния свят и още по-горе в Божествения свят. Тя е неделима в тези три свята и се обединява и управлява от Словото на Великия Учител - Беинса Дуно. За пръв път тази Божествена Школа бе свалена на земята и отворена от Великия Учител Беинса Дуно в България, в София, на “Изгрева” и Словото се даде чрез БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и БЪЛГАРСКА РЕЧ чрез родените българи, дошли като ученици в тази Школа. Тя не може да се краде, да се обсебва, да се присвоява от този или онзи народ! Тя е за българския народ и е дадена чрез българско Слово, чрез Великия Учител - Беинса Дуно. Словото на Учителя, Музиката на Учителя и Паневритмията не могат да се обсебват и крадат от самозвани учители, родени в България или извън българската земя, които да си присвояват званието на учители и да присвояват съкровищницата на Бога, дадена на българския народ и за ПЛЕМЕТО СЛАВЯНСКО.

Следващият етап от пътя на Словото на Учителя и Школата на Учителя е Русия. А чрез нея пътят е към славянството. Но това ще стане само с ясното съзнание, че тази школа идва от България и това Слово идва от България чрез българския език, защото Всемировият Учител - Беинса Дуно - се роди именно в България, за да даде чрез български език Словото на Бога! Защото българският народ е най-стария окултен народ на земята и българският език е най-старият окултен език на земята и защото българският език е най-точният език, чрез който могат да се предават Божествените скрижали на Бога като символи, закони, принципи на Божието Слово. Затова чрез Българският народ това Слово ще се предаде на Русия и Славянството, а оттам пътя върви към цялото човечество. Това е пътят на Школата, определена от Всемировия Учител. А пътят на ученика е определен от Словото Му. Пътят на Школата е един и това е пътя на Словото на Всемировия Учител. Пътят на ученика е един и той е обозначен и показан от Словото на Всемировия Учител. Учениците, които изповядват Словото на Всемировия Учител и ГО ПРИЛАГАТ В ЖИВОТА СИ чертаят пътя на Общество “Бяло Братство”! Общество “Бяло Братство” се ръководи от Словото на Всемировия Учител - Беинса Дуно. Амин!”


копие от Духовни учения,2 ч.


Гласувай:
4
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10598951
Постинги: 2266
Коментари: 12221
Гласове: 32410
Архив
Календар
«  Януари, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031