Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04 10:00 - Енергийните центрове на планетата Земя и България /продължение/
Автор: bven Категория: История   
Прочетен: 183 Коментари: 0 Гласове:
7

В могилите няма погребения. Те са създадени като хранилища за кристали с форма на пирамиди, сфери и кълба с различни по дължина и дебелина лъчи. Тези кристали са разположени на групи в различни конфигурации. Всяка група е на отделна площадка и е свързана с лазерен генератор, чрез който се осъществява обмена и реакцията между различните вълнови параметри на кристалите и след балансиране и ускоряване на импулсите с помощта на модулатор, разположен в основата на генератора, лъчите се насочват към съответната планета от галактиката.

 

Могилите и кристалните групи са свързани с центъра под земята чрез вълново светлинни връзки, изграждани с помощта на микродеадрични зонални клетки, на принципа на ултравиолетовите лъчения в спектъра. Дейността на тези централи от кристали продължава и сега. Сведенията, които изпращат и получават са свързани с придвижванията на космическите обекти със статут на самостоятелни, необвързани в група или система тела. Чрез тази информация се предвиждат и се предотвратяват евентуални сблъсъци или нарушения в енергийно-полевите структури на Космоса.

Могилите са изработени по времето на Омуртаг, защото тогава във Вселената е настъпил нов цикъл на взаимовръзки и галактиката, като част от Вселената, е била участник в тези промени, които са налагали изграждането на такива центрове за проследяване на движението на необвързаните космически тела. Звездната карта, каквото представлява комплекса от Сборяново, е направена като макет на новото разположение на космическите тела след настъпването на новия цикъл на взаимовръзки във Вселената и следователно и в галактиката. Такава карта има проектирана огледално в противоположния край на галактиката, като в нея има очертания и на паралелните светове и взаимовръзки. Вярно е, че ”Загадъчния камък” крие древна астрономическа информация. В него са закодирани местоположенията, траекториите и взаимовръзките на космическите тела, преди настъпването на новия цикъл във Вселената.

Има едно село в България, около което много се шумя и писа преди години – Царичина. Там, военните предприеха голяма изкопна операция, търсейки „нещо”. Работеше се нощем и в пълна секретност, до колкото това е възможно. След време операцията беше прекратена и засекретена, без да се достигне до краен резултат.

 В Царичина военните не успяха да стигнат до зоната, в която се съхранява Космичния диск. Преди това обектът беше затворен и засекретен, но дори да бяха продължили да копаят щяха да стигнат до зона, контролирана изцяло от висшите същества, през която не биха могли да преминат без тяхно разрешение. В тази зона действат много силни полета, които земен човек не може да преодолее, ако не бъде спряно излъчването им от пазителите, за да осигурят достъп от там нататък.

Военните са действали под въздействието на извънземни от друга Галактика, с по-млада история и с още неукрепени междупланетни и междуцивилизационни структури вътре в тяхната Галактика. Нивото им на Космичен разум не е достигнало още необходимата степен на развитие, за да бъдат приети и допуснати до Висшите информационни и енергийни сектори, зони и бази на Вселенския разум. Поради тази причина пазителите на Царичина не допуснаха достъп до Диска. Вътре има една единствена зала, в която се съхранява така наречения Космичен диск, който е с големината на църковно кубе от среден размер.

На този диск е записана информацията за всички видове енергии, действащи във Вселената. Всички техни параметри, характеристики, особености…; начините, по които действат и се разпространяват; начините, по които биха могли да бъдат трансформирани, видоизменяни и изобщо използвани. Невероятно голямо количество информация от свръхсекретно ниво.

В България има много пещери, които по уникален начин са свързани с енергийните излъчвания, идващи дълбоко от земните недра. Те са били използвани от древните цивилизации, които са пазели знанието за Вселената. Една от тези пещери е Магурата. Всички сталактити, сталакмити и сталактони са се образували по естествен път в продължение на хиляди години.

image

Самата пещера Магурата е съществувала още по времето на средните лемурийци, но е променяла формата и вътрешния си релеф в следствие на различните климатични промени и природни катаклизми. Различните зали на пещерата са били използвани като зони да извършване на различни ритуали, свързани с духовния живот на лемурийците. В някои от тях са е съхранявали различни книги, в които са били описани тайнства на Космическата мъдрост. След прочитането на определени книги лемурийците са се отправяли към залите, където са се осъществявали практическите ритуали на тайнствата. В тези зали са били инсталирани пирамиди, сфери, кристали, различни мрежи, изградени от различни по вид сплави и метали, с прикрепени различни модулатори, приемници, ретранслатори и микроппроцесорни единици. Всички, необходимо за практическата част от тайнствата на Вселената.

От Магурата чрез дълги и широки тунели се слиза в два подземни града от времето на средните лемурийци. Долният подземен град е представлявал огромен информационен център, в който са били изградени повече от 1000 отделни бази, всяка, от които е осъществявала взаимовръзка и обмен на информационни данни с опреден периметър от Вселената. В центъра е била разположена база, която е била свързана с подземния център за директна връзка с Акаша под Варна.

Интересна е и пещерата Дяволското гърло. По времето на цивилизацията на лему пещерата е представлявала проход, през който се е достигало дълбоко под земята, където е имало изградена транспортна база на лемурийците и лабораторен център, в който са се контролирали, преобразували, настройвали и насочвали различни енергийни потоци. Още по-дълбоко, под тази база, има точка на времево пресичане, което е позволявало чрез владеенето на определени техники и знания да се преминава бързо и безпрепятствено в други светове, както в Галактиката, така и в цялата Вселена и извън нея.

Пещерата над село Боснек е със специална енергийна защита, подобна на тази, която имат пещерите в Тибет, в които има хора в състояние на сомати.

image

В тази пещера се съхраняват генетични матрици, както и създадени човешки тела, но без вдъхнат живот. Това са матрици и форми, които при необходимост могат да бъдат използвани, а телата – оживени. Те се съхраняват в подобни на саркофази кутии, изработени от плътно стъкло със специфични свойства.

Пещерата Утробата до с. Ненково е светилище, направено от траките през 16 век пр.н.е. то е наследена традиция от първите траки и е посветено на зачатието, но не в смисъла на оплождането на жената от мъжа, а на зачатието и раждането на новата раса, чиито представители са траките. В този храм има подземно езерце, в което се съхраняват капсуловани генни матрици на расата. Водата е със специална структурна решетка и съставът й е необикновен. Има свойства, които са непознати или по-точно вече забравени от хората. В подземния храм се е влизало само веднъж в годината, когато там се е извършвал специален ритуал, по време, на който капсулите са се изваждали от водата и са били полагани на каменните плочи – стативи, след което са били освещавани със специални звукови ритуали, които са им предавали необходимите вибрации и честоти на ядрата и вълните.

 

image

Слънчевият лъч, който навлиза през процепа във вътрешността на утробата символизира ежедневното събуждане и развитие на расата и потомците на клонингите. При попадането му върху олтара в дъното на пещерата се е извършвал свещения ритуал по приемането на Космическите енергии и сливането им с човешката раса, символ на единството на Земята с Вселената и хармонията в целия Космос. На повърхността на олтара е имало монтирано сложно огледало, изработено от кристали с различни показатели. При попадането на слънчевия лъч върху него е ставало улавянето, пречупването, трансформацията и асимилирането на различните космически вълнови потенциали.

Водата, течаща по стените на пещерата е свързана с целия механизъм и процес на ритуала. При спирането й се осигурява свободен достъп на Космическите лъчи, без опасност за разпръсването или видоизменението им. Всички визуални промени, които настъпват са хармонизирани с отделните етапи от протичането на ритуала.

Интересно и изключително важно място в България са и Белоградчишките скали. Те са една от Малките Шамбали.

image

Там, на много голяма площ под земята са изградени ниши за пребиваване на хора в състояние на сомати. Има генна банка и писмен архив, описващ генетиката и взаимовръзките, функциите и свойствата на клетки, органи, вериги, системи и ДНК-спирали в организмите.

Над Малката Шамбала има Космичен транспортен център, който не функционира от 10000 години, но съхранява различни летателни кораби. Самите надземни скали са изградени на принципа на Кайлас и са имали нейните свойства, но днес огледалата не функционират и енергийната система е затворена за излъчване. В основата има само един действащ генератор, който пази Малката Шамбала.

Малката Шамбала се намира под земята. В самите скални образования няма нищо. Изградени са с тези форми след продължителни и изключително точни изчисления. В следствие на получените крайни резултати се заключава, че това са най-точните формени параметри, подходящи за монтирането на огледалата и разполагането на енерготочките в строго определена конфигурация, която да съхранява и зарежда подземната Малка Шамбала.

След изграждането на формите, преди монтирането на огледалата и енергийните мрежи и прилежащите им звена, са изчислени и изработени необходимите съответни параметри, прилежащи към всяко отделно огледало и всяка отделна точка от енергийната мрежа. Те са с различна форма, плоскост, размери и интензитет на действие по скалата на Алфа излъчваните полета от висшия спектър. Ориентацията на огледалата също е различна. Някои са насочени едно срещу друго, други – нагоре, трети – надолу или настрани.

Това е един огромен огледален комплекс, който за разлика от огледалата в Кайлас, в момента не функционера и затова достъпът до Белоградчишките скали е възможен и безопасен. Пирамидите, които се виждат в скалите – прави и обърнати, са част от цялостната система огледала и енергийна мрежа. Различните пирамиди имат различна роля. Някои служат като ретранслатори, други имат функцията на вътрешни малки генератори. Трети служат за междинни звена по веригата, в които се коригира интензитета на преминаващата енергийна вълна по-нататък по мрежата. В основата на целия комплекс „Белоградчишки скали”, в центъра му, се намира единственият действащ в момента генератор, който е свързан с някои от пирамидите, пренасочващи и преработващи потенциалите на излъчване. Това е единствената защита на Малката Шамбала, която е напълно достатъчна в тези времена.

Малката Шамбала ще заработи отново, когато се даде разрешение за това от висшите сили, които контролират живота и процесите в нея, така както контролират и същите такива в Кайлас и Голямата Шамбала. През 2012 година ролята й ще бъде голяма за балансирането на полетата, налагащи се в следствие на настъпващите промени и навлизането на Земята в новия й цикъл на развитие. В Малката Шамбала, аналогични на Голямата и днес има хора в състояние на сомати.

Част от Стара планина и по-точно Троянският Балкан е от значение за Галактиката.

 

image

Троянският Балкан е база на нови цивилизации, непознати на нашето съвремие. Част от техните мисионери живеят под земята и изследват енергийните мощности на земното ядро. Други от тях координират излъчваната енергия със спътници, разположени на 7 места в района. Тези 7 спътници образуват излъчватели (лъчи) – 7 на брой, които се насочват към: два – към северната граница; три – към северното, южното крайбрежие и Странджа и два към Запад и Югозапад. Те създават мощна енергийна мрежа, която съхранява неизползваните все още енергийни стойности на земната повърхност и блокира възможностите за недобронамерено възползване от способностите на земното ядро, което е мощен енергиен фактор за цялата Галактическа система.

България е родината на Учителя Дънов, а в по-древни времена – на Орфей.

Орфей е роден в началото на 6432 година пр.н.е. и умира в средата на 6366 година пр.н.е. той е познавал Висшата вселенска философия, тълкувал е мъдростта и ученията на атлантите. Бил е с изключително високо духовно ниво на развитие, което го е правело търсен духовен учител не само от тракийските племена в района. Името на Орфей може да се преведе по-скоро като „Магична светлина”. Негов дядо е бил Хоропс, който е погребан северозападно от Татул, в една гробница с бащата на Орфей – Ойагър. Гробницата е на две нива и е с два отделни входа. Те са били много мъдри и знаещи владетели, но не са имали нивото на посветеност на Орфей. От тях има останали ръкописи и документи, които се съхраняват в специални отделения на гробницата. Влиянието на Орфей е било силно не само по българските земи, но и по земите на днешна Гърция и Мала Азия.

От българските земи тръгва движението на Богомилите, чиито наследници са катарите.

Те са били пазителите на тайната за Исус Христос и неговия род. Били са и духовни пазители на мъдростта и тайните на Вселената.

Българският език е също носител на високи и чисти енергийни вибрации. Първите заселници по тези земи – араните или траките, са говорили и пишели на отдавна изчезнал вече език с космически произход. Част от писмените знаци на този език се намират в древните египетски текстове. Те са били използвани от вече обособилите се като отделен народ египтяни.

Древният арански или тракийски език е космически език.

На него се говори на различни места във Вселената, но с различни фонетични и диалектни особености. След време, когато започнат да се разкриват древните подземия и книгите и ръкописите в тях, написани на тракийски, езикът ще бъде открит и разчетен отново. Езикът и писмеността на араните или първотраките е загубена. С течение на времето само определени посветени са ги знаели и съхранявали. Един от тези посветени е бил Орфей, чиито ръкописи в по-голямата си част са на древния език. Древният арански език е известен още и като арамейски език.

Молитвата „Отче наш“ на арамейски език - https://www.youtube.com/watch?v=rKZVYc_UqaY&list=PLrU-RSKRfju2_wTxcVAIXMRrUYnxVhuat

На този език те написват първата, оригиналната Библия, която се съхранява заедно с няколко копия, преписани от нея в последствие, в подземията на остров св. Иван, в специални златни сандъчета със специални обкови и инкрустации. Те се намират в помещението, където се съхраняват и скрижалите на Мойсей. Има специална въздушно – енергийна защита. Времето за изваждането им наближава, но това няма да стане преди отварянето на Голямата врата.

 

В съвременния си вид, българската азбука е основен ключ към отварянето на Вселенските тайни.

 

Разкодирайки тази система ще се отвори вратата към Новото време. И така:

А – изходна позиция за градивен растеж

Б – всеобхватна реална хармонизация

В – придобиване на висша обединителна роля

Г – развитие на генетичната познавателна мисъл

Д – обхващане на енергийните потенциални двойници

Е – отразяване на горните входни нива на пространството

Ж – развитие на високочестотните сигнали

З – кармиране на всички видове индивиди

И – обобщаване на законовите реалистични стойности

Й – прехвърляне на триизмерните общества в горен квадрант

К – развитие на мисловни потенциали в реални функции

Л – преминаване в отвъдните реалности

М – отваряне на неоткритите действителности

Н – обхващане на енергийните двумерни центрове

О – прегрупиране на висшите познавателни системи

П – отваряне на всички кристални излъчватели

Р – свързване на двойниците в обща единица

С – развитие на всички стойности на вечността

Т – вграждане в обединената система на новата геноформула

У – изграждане на всички линейни връзки в пространството

Ф – свързване във вечно цяло на космическите двойки

Х – отваряне на всички канали-проводници на вечната любов

Ц – оформяне на новите структурни единици

Ч – изграждане на реалните времена в бъдещето

Ш – стартиране на личните програми на индивидите

Щ – отваряне на космическите идентификации

Ъ – свързване във вечни общности на реалните същества

Ь – изграждане на новите ембрионални формули

Ю – отваряне на висшите познавателни центрове

Я – развитие на новата кристална общност

ЙО – коренуване на детеродните енергийни канали

ЬО – развитие на извънпланетарните реалности

ДЖ – отваряне на новите светове извън Всемира

ДЗ – власт над всичко съществуващо във времената и пространствата.

 С активирането на всички енергийни центрове на територията на България, тук ще се формира енергийно поле, което ще създаде най-добрите условия за плавен преход към Новото време.“

 Източник: spiralata.net


Гласувай:
7
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 12027037
Постинги: 2516
Коментари: 12996
Гласове: 35423
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава