Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.05.2011 08:05 - НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ
Автор: bven Категория: Новини   
Прочетен: 7201 Коментари: 16 Гласове:
-110

Последна промяна: 17.01.2012 23:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
                          
              
МАНДАЛА НА НЕБЕСНИЯ ЙЕРУСАЛИМ
               (екстрат от книгата Второто Пришествие)

Според древна духовна традиция, Мандалата е символично изображение на универсума. По същество, видението на св. Йоан за Светия град, Небесния Йерусалим, от Откровението (глава 21) може да се интерпретира като огромен метафизически Зодиак-Мандала - Мандала на Небесния Йерусалим:image
И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и море нямаше вече. Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ из небето от Бога, приготвен като невеста, пременена за своя жених.” (Откровение 21:1-2). “Градът имаше големи и високи стени, с дванадесет порти, и на портите дванадесет Ангела, и написани имена, които са имената на дванадесетте племена на синовете Израилеви: откъм изток три порти, откъм север - три порти, откъм юг - три порти, откъм запад – три порти.” (Откровение 21: 11-13)
Всички елементи на тази Мандала на Небесния Йерусалим - центърът, хоризонталната и вертикалната оси, трите кръга, денонощният цикъл, четирите сезона, портите за посвещение, храмовете за посвещение - имат дълбоко митологично значение и символизират структурата на Творението, различните фази в инволюцията и еволюцията на ч века, както и различните исторически епохи на човешката цивилизация.

ЦЕНТЪРЪТ
Центърът представя върховния първоизточник на Битието, Първопричината, непознаваемия Божи Дух, чрез който е вдъхнат живот на цялото Творение. Всичко е Дух, всичко е Светлина, всичко произлиза от вечния източник, от Бога. Бог, Бащата-Майката на Творението, е Божествена Любов, безкрайна Мъдрост, абсолютна Истина. Трансцендентният свят на Бога отвъд време, пространство и материя е познат в индуизма като Абсолютното начало на Битието, в будизма като Великата пустота (Шунията), в юдаизма като Светът на еманация, в християнството като Престолът на Бога, изявен от Светата Троица и в исляма като Същността на Аллах.


ТРИТЕ КОНЦЕНТРИЧНИ КРЪГА

Космологичните модели в духовните традиции са доста различни, но това е разбираемо, тъй като всяка една от тях отразява структурата на Творението от уникална перспектива в съответствие с културно-историческата епоха. Във всяка космология обаче може да се открие архетипната вертикална троична структура на Битието, която се състои от три йерархично разположени един над друг светове:
а) земния, материален свят,
б) небесния, ангелски свят, изтъкан от небесни цветни лъчи на светлина, духовна музика, свещено слово и обитаван от мириади светли същества,
в) най-високия Божествен свят, от който може да се съзерцава цялото Творение.


ЦИКЛИТЕ
Бог като велико духовно слънце в метафизичния център на Творението непрекъснато излъчва светлина и творческа енергия. Но, поради космичния закон за инволюция и еволюция, тази светлина пада под различни “ъгли” в човешкото съзнание (както лъчите на слънцето падат върху земята) и предопределя различни фази в развитието на човешкото същество и човешката цивилизация. Както земята е субект на денонощния цикъл и на смяната на сезоните, така инволюцията и еволюцията на човека може да бъде сравнена с метафизическия цикъл на ден и нощ, докато инволюцията и еволюцията на човешката цивилизация е съпоставима с метафизическия цикъл на сезоните. Така кръгът на Мандалата изобразява духовно-космическото денонощие и духовно-космическата година в развитието респективно на човека и човешката цивилизация.


ДЕНОНОЩНИЯТ ЦИКЪЛ

Всеки етап в духовния път на човека - духовен залез, нощ, изгрев и пладне - представлява дълъг период и характеризира главните фази в неговото развитие. Например, духовният “залез” описва процеса на човешката инволюция и постепенната кристализация на егото. Този процес е белязан със загубата на духовни качества и способности, на духовната възприемчивост за света и води до все по-голямо потапяне в материалния свят. През духовната “нощ” егото напълно кристализира, човешкото същество губи пряката си връзка с Божествения източник на живота и бива напълно погълнато от материалния свят. Духовният “изгрев” е събуждането на човешката душа и навлизането в духовната реалност, разкриваща се при това събуждане. По време на духовния “изгрев” вътрешната светлина на космичното слънце постоянно нараства, развиват се нови качества и способности и се оформят нови духовни тела на човека. През духовния “зенит” човекът събужда своето по-висше Божествено Аз и изгражда себе си като Храм Божий. В този храм Божият Дух като гълъб идва да живее завинаги.


СЕЗОННИЯТ ЦИКЪЛ
На колективно ниво - човешка цивилизация - развитието следва модела на сменящите се сезони. По подобен начин духовното слънце енергизира човешките цивилизации. Например духовно-космичното Лято съответства на Златния век, когато човешката цивилизация се развива под ярката Божествена светлина на духовното слънце – самия Бог. През духовната Есен на цивилизацията сиянието на Духа е все още силно, но възприемането на истината постепенно отслабва, докато духовният мрак затъмни светлината. През духовната Зима пряката връзка на човешката цивилизация с космичното слънце е прекъсната. В резултат човечеството живее в духовно невежество, студенина, омраза и разединение. По време на духовната Пролет жизнедаряващото духовно-космично слънце огрява всички жизнени форми и процеси и те отново се изпълват с Божествена светлина. С това събуждане идва преображението: душата разцъфтява, стопява се ледът на омразата и егоцентризма, умственият кръгозор се разширява, тъй като духовната същност на Творението става очевидна. По време на духовното Лято цялата Вселена е одухотворена и лъчезари в аурата на Божествената Истина. Човечеството се авръща в по-високите нива на Битие и започва своята нова Златна епоха.

                
БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧИТЕЛИ
Божият Дух никога не изоставя човечеството, независимо от фазата, през която то преминава. Творческият Дух на Бога го води непрестанно през духовно-космичните процеси на инволюция и еволюция, на духовна нощ и ден, за да осъществи своя велик космичен план. Във всеки духовно-космичен “сезон” Бог изпраща свои пратеници, пророци и посветени да помагат на човечеството в неговия духовен път. В съответствие със “сезона” и степента на развитие на човечеството, всеки Божествен Учител показва пътя към живия Бог и разкрива една или друга величествена “сезонна картина” на Битието. Затова всеки Божествен Учител се изявява и в трите свята със съответно съвършено физическо, небесно и универсално тяло. Например Исус Христос изявява мистерията на Бог Син във всеки един от трите свята:
а) в земно човешко тяло като определена историческа личност - “Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус.” (Матей 1:21)
б) в небесно преобразено тяло като персонифицирана духовна светлина - “И след шест дни Исус взе Петра, Якова и брата му Йоана и ги заведе насаме на една висока планина; и се преобрази пред тях; и лицето му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.” (Матей 17:1-2)
в) в духовно-космично Божествено тяло като Универсал-ният Логос - “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана...” (Йоан 1:1-3). “И Словото стана плът и пребиваваше между нас, пълно с благодат и истина; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца.”  (Йоан 1:14).


ПОРТИТЕ ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ
Всички точки от вътрешния кръг на Мандалата символизират импулсите, които Божествените Учители (и техните посветени) носят за духовната еволюция на човечеството. Всеки Божествен Учител активира нова фаза в развитието на човека, разкрива нови духовни реалности и посява семената на нова култура. Именно духовните импулси, проведени от Учителите, дават творческата енергия, която оформя всички фундаментални структури в живота на човека и обществото на всяко ниво - религия, култура, изкуство, наука и пр.
От друга страна, Божествените Учители показват Пътя (в съответствие със “сезона”) към по-висшите нива на съществувание и единение с Бога. Така точките от вътрешния кръгна Мандалата представят Учителите, изявени в техните небесно-преобразени тела като порти за посвещение към по-висшите духовни светове. Тук отново виждаме великата истина в думите на Христос: “Аз съм пътят, и истината, и животът” (Йоан 14:6).


ХРАМОВЕТЕ ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ На горната схема най-вътрешният кръг представя влизането в най-висшия Божествен свят от троичната структура на Битието. Човек може да влезе в този свят само чрез сливане с универсалното тяло на един или друг Божествен Учител. Този мистичен процес означава изкачване до върха на Свещената планина и получаване на посвещение от Учителя. Така, ако метафорично нарекохме точките от вътрешния кръг на Мандалата порти на посвещение, сега отново метафорично можем да наречем точките от най-вътрешния кръг храмове на посвещение. Когато човешките същества накрая влязат в най-висшия Божествен свят, те възприемат цялата троична структура на Битието като Божествена цялостност. В нея те се сливат с живия Господ.
Небесните храмове символизират троичната структура на Битието, разкрита от различните световни религии. Те могат да бъдат наречени храмове, жилища, палати, градини, светове, но всъщност обхващат цялото мироздание и поддържат святостта на живота в присъствието на живия Бог. Всеки небесен храм представя уникален аспект на Творението и целостността на човешкото същество като негов микромодел. Фигуративно казано, можем да сравним всеки небесен храм с една или друга уникална метафизична архитектура, моделираща мирозданието.
Първожреците и първожриците в храмовете са самите Учители и техните женски партньори. Те изявяват един или друг универсален принцип на Бога и изпълват целия храм с Божествена Светлина, Любов, Мъдрост и Истина. Учителите, заобиколени от своите най-близки ученици (посветени, светии, апостоли, бодхисатви), в единство със своите женски партньори, извършват вечна божествена служба пред мириади последователи. Те светят с ослепителна бяла светлина, която съдържа всичките цветове на Божествената дъга и разкрива върховната истина за Бога, Творението и човешкото същество. Всички храмове имат един общ олтар - Престола на Бога – където Учителите и техните женски партньори извършват вечната си служба. Във всеки храм обаче олтарът (идеята за Престола на Бога) приема различна форма, най-подходящата и вдъхновяващата за последователите на определена традиция.


ЧЕТИРИТЕ КАРДИНАЛНИ ТОЧКИ НА МАНДАЛАТА
Четирите кардинални точки на Мандалата бележат промените в духовните сезони. Посвещенията в тези точки са от изключително значение. Всяко от тях разкрива различна картина на Битието и поставя началото на нова фаза в еволюцията на човека. В светлината на казаното посвещенията в кардиналните точки са главните космични порти - южна, западна, северна и източна - към духовната реалност на Светия град.
Посвещенията в четирите кардинални точки могат да бъдат конкретизирани чрез посвещенията на Кришна (олицетворен в нашата епоха от индуисткия Божествен Учител Бабаджи), Буда, Исус Христос, Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) и Светия Дух. Всеки Божествен Учител има и партньорка, въплъщение на Мировата Женственост, която играе много важна роля в посвещението. По същество посвещението е пълно само когато стремящият се към него хармонизира мъжкия и женския му аспект. На този предварителен етап обаче ние въвеждаме само мъжките аспекти на посвещенията в кардиналните точки на Мандалата.


ДВАНАДЕСЕТТЕ ПОРТИ НА СВЕТИЯ ГРАД
Можем да сравним Мандалата на Небесния Йерусалим с един колосален духовно-космичен Зодиак, с Бог като духовно слънце в неговия център и четирите кардинални точки, отбелязващи смяната на сезоните. Тогава, аналогично на астрологичния символизъм, можем да си представим дванадесетте знака на духовния Зодиак, които се определят от типа съответствие между дух и материя, светлина и мрак, обективно и субективно - т.е. от всички категории, които характеризират духовните сезони и влияят на човешката еволюция.
Следвайки тази аналогия можем да си представим, в допълнение на посвещенията в кардиналните точки и посвещения в много други важни точки на зодиака - т.е. в средата на знаците, около кардиналните точки и т.н. Всъщност всички точки от вътрешния кръг на Мандалата (техният брой ще зависи от въведената структура на духовния Зодиак) са важни и отбелязват или специфични посвещения, или значими аспекти на някое от главните посвещения.
Всички останали посвещения, през които е минало човечеството в своята история, могат да бъдат вписани в този цикъл - например посвещенията на Хермес, Мойсей, Зороастър, Лао Тзъ, Орфей, Питагор, Платон, Мохамед, Бодидхарма и много други. Всички тези посвещения имат определено място във вътрешните кръгове на Мандалата, в една или друга от важните точки на духовно-космичния Зодиак - т.е. началото на знаците, средата на знаците, около кардиналните точки и т.н. Така предложената Зодиак-Мандала на Небесния Йерусалим е свързана с цялата духовна история на човечеството и с мястото, ролята и значимостта на всяко едно от посвещенията.


ВЕЛИКАТА ДУХОВНО-КОСМИЧНА ГОДИНА В ИСТОРИЯТА  НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Както можем да видим, представената Мандала е типологична картина на целия метаисторически цикъл на живота на човечеството на земята от грехопадението - изгонването на Адам и Ева от Рая - до завръщането му обратно в дома на Отца. Това е типологична картина на великата духовно-космична година в историята на човечеството, която включва всички исторически епохи, през които то е минало в процеса на инволюция (от Райската Градина до материалния свят) и еволюция (от ограниченото земно, “материално” съзнание обратно до духовно-космично съзнание).
След като е преминало през своя културно-исторически път, човечеството ще се върне в Царството Божие, обогатено от много духовни изживявания и различни посвещения. Всяко посвещение обаче, независимо от времето в което е било дадено на човечеството, не е изчезнало от паметта на Бога, а остава да блести във вечността като духовен скъпоценен камък. След завръщането си в Царството Божие човечеството ще възкреси всички посвещения, през които е минало и ще ги изживява като “много жилища в Царството на Отца”. Така благодарение на Божията милост става възможно да се отиде отвъд потока на културно-историческото време и да се трансформира диахронията в синхрония. С други думи, можем да се издигнем над цикъла на духовно-космичните сезони в инволюцията и еволюцията на човечеството и да обхванем цялата макроструктура на духовния Зодиак, в който са интегрирани различните посвещения.

Следователно Мандалата на Небесния Йерусалим е основа за обединяване на всички религии. Въпреки че те имат съвсем различни пътища, често дори противоположни вследствие специфичния космичен сезон, в който разцъфтяват, те излизат от един и същ духовен център на Битието и водят обратно към него. Знанието за техните различия и тяхното същностно единство ще позволи да се преодолее неразбирателството между религиите и да започне обединена работа за свалянето на Царството Божие на земята. Нещо повече, Мандалата на Небесния Йерусалим ще открие възможността за лесно преминаване от духовния свят на една религия в духовния свят на друга. По този начин последователите на различните религии ще станат свободни граждани на Светия град.

НОВОТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

По принцип човекът, който е създаден по образ на Бога, не е трябвало да премине през цикъла на инволюция - т.е. да влезе в описаната по-горе духовно-космична година на живот в земно съзнание. Обаче след грехопадението, по силата на космичния закон, човечеството слезе в материалния свят и трябваше да извърви много дълъг и болезнен метаисторически процес на инволюция и еволюция през духовните сезони. Естествено, след като човечеството завърши своя процес на издигане и достигне зенита на своята земна еволюция (т.е. когато влезе в космичното Лято, “Пладне”), то няма да слиза отново, а ще започне един качествено нов цикъл на духовна еволюция в небесните светове. Когато разглежданата архетипна структура на духовно-космичния Зодиак се проектира върху първия, материалния свят от троичната структура на Битието, тя определя дълга историческа инволюция и еволюция, която трае хиляди години. Когато обаче тя се активира във втория, небесния свят, структурата на духовно-космичния Зодиак определя модела на точно една духовна година в живота на човечеството, която дава плодове на посвещение дванадесет пъти - веднъж на всеки месец. А в най-висшия Божествен свят структурата на духовно-космичния Зодиак се проявява като цялостността на Светия град Йерусалим с неговите дванадесет порти и Престола на Бога, който блести като вечно, духовно слънце над Града. На това ниво духовно-космичният Зодиак става Божествена архетипна структура, която може да бъде съзерцавана в един единствен акт на просветление.

Така чрез издигане до един нов, по-висок цикъл на еволюция човечеството ще изпълни своето изначално божествено предназначение, което Бог е предвидил от началото на времето - да не изживява различни болезнени исторически епохи на земни превъплъщения, а да минава от посвещение към посвещение в небесните сфери.

http://www.testamentoftruth.org/en/?info=2045


Гласувай:
15
125Следващ постинг
Предишен постинг

1. bven - Божият Дух никога не изоставя човечеството, независимо от фазата, през която то преминава. Творческият Дух на Бога го води непрестанно през духовно-космичните п
16.05.2011 20:50
Така предложената Зодиак-Мандала на Небесния Йерусалим е свързана с цялата духовна история на човечеството и с мястото, ролята и значимостта на всяко едно от посвещенията.
Човечеството ще се върне в Царството Божие, обогатено от много духовни изживявания и различни посвещения. Всяко посвещение обаче, независимо от времето в което е било дадено на човечеството, не е изчезнало от паметта на Бога, а остава да блести във вечността като духовен скъпоценен камък. След завръщането си в Царството Божие човечеството ще възкреси всички посвещения, през които е минало и ще ги изживява като “много жилища в Царството на Отца”.
Мандалата на Небесния Йерусалим е основа за обединяване на всички религии. Въпреки че те имат съвсем различни пътища, често дори противоположни вследствие специфичния космичен сезон, в който разцъфтяват, те излизат от един и същ духовен център на Битието и водят обратно към него. Знанието за техните различия и тяхното същностно единство ще позволи да се преодолее неразбирателството между религиите и да започне обединена работа за свалянето на Царството Божие на земята.
Амин!

цитирай
2. bven - да се издигнем над цикъла на духовно-космичните сезони в инволюцията и еволюцията на човечеството и да обхванем цялата макроструктура на духовния Зодиак, в койт
17.05.2011 09:27
структурата на духовно-космичния Зодиак се проявява като цялостността на Светия град Йерусалим с неговите дванадесет порти и Престола на Бога, който блести като вечно, духовно слънце над Града.
цитирай
3. bven - На 2: анонимен, благодаря за оценката.
17.05.2011 09:32
Който чете, все ще намери нещо интересно за себе си.
Както има Ин-Ян, Нощ и ден, добро и зло (а злото е нееволюирало добро), така има и жокери, подавани от Луцифер - всеки взима такъв жокер, какъвто му подхожда най-много. Затова според мен са и минусите в много постинги в блога.
Това е днешният етап на еволюцията.
Хубав ден!
цитирай
4. bven - Ах, някой тук е идвал анонимно, седял , гледал, трил с гума!
17.05.2011 21:00
Благодаря за вниманието!:))))
цитирай
5. анонимен - hiGWKZvl
24.05.2011 06:48
Hey, that post leaves me fleeing foolish. Kudos to you!
цитирай
6. анонимен - zPHarBVlWgrYU
24.05.2011 13:23
You're the gertaest! JMHO
цитирай
7. анонимен - SvPuzrLpgk
24.05.2011 14:42
urQJXC <a href="http://cocqrabzkyfo.com/">cocqrabzkyfo</a>
цитирай
8. bven - На 5: Български не говориш ли?
25.05.2011 07:56
анонимен - hiGWKZvl
24.05 06:48 Hey, that post leaves me fleeing foolish. Kudos to you!
цитирай
9. bven - На 6: Български не говориш ли?
25.05.2011 07:57
анонимен - zPHarBVlWgrYU
24.05 13:23 You're the gertaest! JMHO
цитирай
10. bven - На 7: Български не говориш ли?
25.05.2011 09:14
анонимен - SvPuzrLpgk
24.05 14:42 urQJXC <a href="http://cocqrabzkyfo.com/">cocqrabzkyfo</a>
Всъщност минусите означават развитие - пожелавам им го, докато станат плюсове!!!:))
цитирай
11. анонимен - EUnBHggnuCLHTgWLM
25.05.2011 13:45
diDBiQ <a href="http://cqemoiwdbfcb.com/">cqemoiwdbfcb</a>
цитирай
12. анонимен - NKYnThEFNrvSm
25.05.2011 17:36
Th0GBu , [url=http://pykdcxhecafg.com/]pykdcxhecafg[/url], [link=http://wsixnutstmqh.com/]wsixnutstmqh[/link], http://hgtwfuoeyhzo.com/
цитирай
13. анонимен - SAAeUfWqcorlJzWTONt
25.05.2011 18:32
h4tlRX , [url=http://mdqgtsxmahun.com/]mdqgtsxmahun[/url], [link=http://bjsadhhvnthw.com/]bjsadhhvnthw[/link], http://ikzsyhkwmkfo.com/
цитирай
14. анонимен - lIYOmqtsDBJeWk
28.05.2011 13:53
MdhiZW <a href="http://ulazkmrnqoqz.com/">ulazkmrnqoqz</a>
цитирай
15. анонимен - YljhCvdVPJpik
28.05.2011 14:09
dMlAvm <a href="http://hygjmsjgkkzh.com/">hygjmsjgkkzh</a>
цитирай
16. анонимен - pEaKydeVIZeHtiP
31.05.2011 18:40
Bo172E , [url=http://valfdcawicqe.com/]valfdcawicqe[/url], [link=http://bcfrxfjvdrsi.com/]bcfrxfjvdrsi[/link], http://dosgdnatxnco.com/
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11816242
Постинги: 2478
Коментари: 12884
Гласове: 34980
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава