Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.07.2011 08:07 - За системата на Ниши 2
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 4852 Коментари: 2 Гласове:
15


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Известно е, че нашето тяло се състои от клетки, клет­ките изграждат тъкан, а от тъканта се формира орган; ня­колко органа образуват система от органи (нервна, кост­на, мускулна, ендокринна и т.н.), като всички тези системи са взаимно свързани. Така израждането на храни­телната система води до поражение на всички органи, ка­то в крайна сметка се понижава функцията на всяка клет­ка в организма.
Клетките се хранят от кръвта. "Кръвта е живот" — се казва в Стария завет. Но само здравата, чиста кръв, обо­гатена с необходимата енергия, микроелементи и витами­ни, може да създаде здрави клетки на мускулите, костите, кожата, косата, зъбите, нервите, червата и мозъка. Само кръвта, която не е замърсена с отрови (токсини), може да поддържа в нужното състояние целия организъм. Но съ­щата тази кръв, замърсена в резултат от запека, се прев­ръща в източник на автоинтоксикация: кожата пожълтява, побледнява, изпълва се със значително количество черве­ни кръвни клетки и съединения на железния окис.
Състоянието на зъбите зависи от снабдяването им с чиста и свежа кръв. Добрата сърдечна дейност също се обуславя от качеството и количеството на кръвта, оросяваща сърдечните мускули и клапи. Функцията на очите и ушите се поддържа от подаването на чиста кръв. Същото може да се каже и за мозъка, костите, мускулите, косата, ноктите. Състоянието им се определя основно от кръвта: в зависимост от своя състав и чистота, кръвта може или да ги укрепи, или да ги отрови. Затова не е за учудване, че страдащите от запек, често са жертви на различни сериоз­ни заболявания (слабо сърце, нервно изтощение и други нервни разстройства, меланхолия, епилепсия, психози, нарушение на зрението и слуха, гинекологични болести, простатит, диабет, атеросклероза, рак, ревматизъм, подаг­ра, олисяване, промени в ноктите, кожни болести, импо­тентност).

И така, съществуването на неразривна връзка между функционирането на червата и състоянието на мозъка, както и на всички системи в човешкия организъм, не бу­ди съмнение.
Разбирайки това, Ниши се концентрира в търсенето на методи за очистване на дебелото черво и принципи за Правилно хранене.
Неговата колосална ерудиция в различни области от медицината, философията, техниката, му подсказала, че в древността лечението с глад се е практикувало успешно от всички народи. Евреите, например, имали свой собствен метод за пости; християните, будистите в Индия, мюсюл­маните, конфуцианците в Китай и жреците в Япония, също спазвали този ритуал. Но в древността постенето е имало по-скоро религиозни цели, а не лечебни, поради което методите на гладуване в различните религии се раз­личават значително.
Изучавайки историческото минало, Ниши установил, че от близо 2 000 години постът се пропагандира като ле­чебен метод. Римският лекар Асклипиадес от Битхинос съветвал болните да се въздържат от всички видове храна, освен водата, и да се наслаждават на природата, смятайки това за най-доброто лечебно средство. Старогръцкият писател и историк Плутарх също препоръчва лечебното гладуване вместо лекарствата. Могат да се изброят много имена на учени, практикуващи с успех гладуването за ле­чение и профилактика на болестите. Това е известно на всички.

Ниши се заинтересувал от въпроса: какво става в ор­ганизма по време на гладуване? И ето до какви изводи стигнал.
"Незабавният резултат от гладуването се изразява в увеличеното присъствие в кръвта на СО2 (въглена кисели­на), хистамин, холин и други подобни вещества, които предизвикват такова свиване на вените, че се получава ва­куум в тази част, където венулата се среща с капилярите. Това състояние в организма поражда капилярен феномен във вакуума. А капилярният вакуум всъщност е двигател­ната сила за кръвната циркулация. Тъй като вакуумът е сила, а гладуването създава вакуум, то с гладуването ние възраждаме двигателната мощ на цялата човешка актив­ност."
Това било гениално откритие, което довело Ниши до съвършено нов възглед за кръвообращението като цяло, за което ще говорим по-нататьк.

За практиката на гладуване по Системата за здраве на Ниши ще разкажем в раздела "Практика за завоюване на здраве", тук само ще отбележим, че Ниши никога не е смятал лечебното гладуване за панацея, но заявявал уве­рено, че лечебното гладуване по неговата система може да победи много сериозни заболявания на стомаха, диспепсия, запек, увеличен черен дроб, апендицит, хепатит, гастроентерит, ревматизъм, напълняване, артрит, диабет, ас­тма, високо кръвно налягане, воднянка, ишиас, епилеп­сия, безсъние, слабост, обща парализа, главоболие, пневмония, преяждане, бронхит, плеврит, гуша, малария, тонзилит, тиф, варикозно разширени съдове, ушни болес­ти, рак, мигрена, менингит, аденоми, херния, жлъчно-каменни болести, цистит, хронична диария, болести на пра­вото черво, парализа на двигателните нерви, анемия и много други.
Безспорно е, че във всички случаи лечението чрез гладуване е най-добрият начин за въздействие върху организ­ма, предизвиквайки душевно и физическо подобрение, регенерация (възстановяване, възраждане, възобновява­не), засилване на умствените сили на човека.
Единствената слаба и уязвима страна на лечебното гладуване е възможността за появата на чревна непрохо­димост у някои пациенти, поради което това лечение не може да бъде препоръчвано на всеки.
Ниши провел върху себе си редица опити, за да съз­даде диета, предотвратяваща чревната непроходимост по време на гладуването. Той изобретил специално лекарство от морски водорасли. Лечението се състояло в това, че вместо пълен глад, се приема желеподобно вещество, при­готвено от агар-агар.1
Подобна практика се прилагала в Япония още по вре­мето на ерата на Едо: препоръчвали каша за спасение на тези, които гладували. Освен това тя била много добро средство срещу запек по време на поста. Тази каша се приготвяла от борова кора, слама и пръст. За съжаление в нашите аптеки няма подобно нещо.

Ниши не само се грижел за здравето си: той водел енергична борба за запазване на здравето и за лечение в интерес на цялото човечество, стараейки се да пропаган­дира своите възгледи. Често го питали за причините на ед­на или друга болест. Работейки над решението на тези въпроси, стигнал до извода, че отделни болести не същес­твуват и че да се занимаваш с произхода им, както и да лекуваш отделни органи, е загуба на време, тъй като орга­низмът е единно цяло. Да се разглеждат болестите отдел­но, към което е склонна съвременната медицина, според Ниши е абсурдно. Болестта не трябва да се обяснява с нейния произход, без да се отчита конкретният човешки организъм, такъв уникален, "толкова непостижимо съвър­шен и същевременно крехък".
Отхвърляйки тясно специализираната медицина, Ни­ши започнал да създава основите на друга — бъдеща ме­дицина, която би се занимавала с профилактика, използ­вайки механизмите ,заложени от самата природа в живия организъм. Негов девиз станала мисълта на Бейкън: "Природата може да се завоюва като й се подчиняваме".
Ниши неуморно си задавал въпроси: "Какво е чо­векът? Как е устроен неговият организъм? Що е здраве? Що е болест?" Неговият инженерен ум, гениалното му мислене, страстното желание да избави човечеството от болести съвпаднали с възникването на природната хигие­на в Америка. Ниши станал един от корифеите на това об­ществено движение.
  ,, Усилено изучавал медицина, анатомия, физиология, бактериология, психология, психични болести, философия, различни религии, история на науките. Логиката му подсказала, че за здравето на целия човешки организъм е необходимо да се приведат в ред първо физическите, след това химичните, после бактериологичните и накрая умст­вените способности на организма. Това означавало: "То­зи, който иска да стабилизира здравето си, не трябва да допуска преумора, преяждане, замърсяване на организма с токсини, свръхнапрежение."

Разбирал, че повечето хора нямат идеални условия за укрепване на своето здраве. Само така, според него, може да се обясни появата у човек не на една, а на няколко не­забележими до даден момент болести. Като причина за развитието на почти всички заболявания Ниши смятал понижаването на следните четири вида енергия: измене­нията в скелета, промени във вътрешните органи и на всичките течности в организма (кръв, лимфа и други), на­маляването на духовните сили.
Всички тези промени (понижаване, на функциите и енергията) се проявяват по следния начин: изменя се гръбначният стълб, нарушава се функцията на кожата, изведнъж отслабва активността на бъбреците и черния дроб, а в резултат намалява чревната функция, появява се запек, който води до слабост или разкъсване на мозъчните кръ­воносни съдове. Даже ако не се случи най-лошото, а про­мените се ограничат само с разширяване на кръвоносни­те съдове, в организма постепенно се развиват такива су­бективни симптоми , като студени крайници или парализата им, тъй като има нарушения в областта на дви­гателната нервна система в мозъка. Студените крайници постепенно отслабват функцията на белия дроб, сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците. Всички тези органи са взаимосвързани и образуват цялостна организирана сис­тема.

"Обикновено хората нямат представа, че кожните бо­лести и ракът са заболявания, които не могат да се разг­леждат поотделно. Повърхностните вени в кожата образу­ват това, което може да се нарече "периферно сърце", не­обходимо за правилната циркулация на кръвта и пази здравето ни" — пише Ниши. Той започнал да разработва методи за усилено обновяване и възстановяване на всич­ки кръвоносни съдове — от вените до капилярите — чрез упражнения и контрастни водни и въздушни вани, които са обяснени по-подробно в раздела "Практика за завою­ване на здраве". Смисълът на тези процедури е в следно­то: предлаганите от Ниши упражнения ще възстановяват и разчистват пътя на кръвния поток, а периодичните крат­ки смени на температурата на тялото под въздействието на въздуха и водата, ще помогнат за стимулирането и ук­репването на повърхностните вени на кожата. Това ще улесни възвратното движение на кръвта към сърцето.

Така стъпка по стъпка Ниши създал своя система за здраве, която публикувал за първи път през 1927 година. Той навършил вече 44 години — възраст, която съответс­твала на средната продължителност на живота на японеца по онова време. А нали като бил малък, лекар му предс­казал, че няма да доживее и 20 години!
Публикуваните теории и методики на Ниши предиз­викали такъв силен интерес от страна на обществеността, че хора от всички краища на света започнали да го търсят и броят им постоянно нараствал, и в крайна сметка му се наложило да напусне длъжността на главен инженер на Токийското общинско метро, да се посвети напълно на работата си по укрепване на здравето.
В отговор на многобройните молби заминал за САЩ да изнася публични лекции. И през 1936 г, издал своята първа книга на английски език, като благодарност за доб­рината, оказана му преди 20 години, когато бил студент в Колумбийския университет.
Системата може да бъде прилагана от всички, незави­симо от пола и възрастта. Чрез нея би могло да се удължи младостта и активното дълголетие, тя дава възможност да се наслаждаваме на живот без страдания и болести, толко­ва разпространени в наше време.
от книгата   Сбогувайте се с болестите-Майя Гогулан, Анна Соловьова
Гласувай:
15
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. bojo12345 - Много полезна информация.
28.07.2011 21:18
Ако всеки прави профилактика и се храни малко по-здравословно, сигурно и болестите ще бягат надалече. Като се замисли човек, колко отдавна е известна тази система в света, а ние нищо не знаем и не правим по нея.
Поздрав, бвен!
цитирай
2. bven - На 1: bojo12345, добре дошъл :) Човек стига до едно знание тогава, когато е готов за него!
29.07.2011 07:47
Информацията е достатъчна, за да може човек да разбере отговорността със своите постъпки - хранене, емоции, думи. И да прецени какво иска за себе си.
Хубава петъчна утрин , пак се отбивай!:)
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11775822
Постинги: 2473
Коментари: 12859
Гласове: 34921
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава