Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.12.2013 08:00 - Всемирното братство
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 1467 Коментари: 2 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


Великото Всемирно Братство

Георги Радев (съставител)


Има на Земята една ложа от учени, които се събират да разискват разни научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за Земята, за нейното минало и настояще много повече от всички съвременни учени, представители на официалната наука. Ала що се отнася до бъдещето на Земята и те не го знаят положително, и те правят предположения за него.

Освен тази ложа от посветени на Земята има на Слънцето друга една ложа от велики Посветени, които знаят положително не само миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще.

Но и едната, и другата ложи са само органи на онзи велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества, които образуват Великото Всемирно братство. Тези съвършени същества са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на Земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развой, на която сега се намират.

И когато ние говорим за Великото Всемирно братство, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване под прямото ръководство на Великия Божи Дух. И като се има пред вид разумното устройство на цялата Вселена - с всичките нейни галактични системи, с всичките й безбройни слънца и планети; като се има пред вид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с които Земята е построена, може да се съди - какъв мощен ум, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване на Божествения план на мирозданието.

Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената:


серафими - Братя на Любовта;
херувими - Братя на хармонията;
престоли - Братя на волята;
господства - Братя на интелигентността и радостта;
сили - Братя на движението и растенето;
власти - Братя на външните форми и изкуствата;
началства - Братя на времето, състоянието и такта;
архангели - Братя на огъня и топлината;
ангели - носители на живота и растителността.
Последният, десети чин, ще заемат напредналите човешки души.


Всички вкупом представят великия Космичен Човек.

Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи.

А според нас, има три вида слънчеви системи. Първите, които са органи на цели звездни вселени, образуват материалния физически свят, изтъкан от най-плътната материя, макар и тя да е на степени. Вторите са направени от по-фина материя, от материята на духовния мир и спадат към ангелския свят. Третият вид слънчеви системи образуват в своята съвкупност Божествения свят и са направени от най-фината, най-висша материя.

И Небето, за което се говори в свещените писания, не е онзи син свод над нас, зад който се губи мировото пространство, и на който светят нощно време звездите. Небето е организирано от висши същества, от велики души и затова то е велико в своите действия. Ангелите, които населяват Небето, са велики души, които постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се разпределя из целия Космос и движи като една колективна сила всичко в света.

Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, някакви призрачни "духове". Те са същества, чиито тела са високо организирани, образувани от чиста, лъчиста материя. Един ангел може така да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той може свободно да пътува в безпределното пространство със скорост много по-голяма от тази на светлината. Той може да преброди цели слънчеви системи, цели звездни вселени.

Ангелите също се намират на разни степени на развитие, но те се делят изобщо на две велики царства. Тези от по-високото царство рядко слизат на Земята, а принадлежащите към по-долното царство слизат по-често да помагат за духовното повдигане на хората. Тези велики братя на човечеството са произлезли все от човешката раса, но са минали по свой път на развитие милиарди години преди земния човек, при условия много по-благоприятни, които са използували разумно.

И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на Земята процъфтяват култури, с техните науки, религии, изкуства, ако хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенство, това се дължи на тези разумни същества, които са тясно свързани с хората и постоянно работят и се грижат за тях. От техните сърца блика Любов, радост и живот. И благодарение на този техен импулс хората живеят и се стремят. Тяхното желание е човечеството да добие онази светлина, която те имат, онази свобода, на която те се радват. Те искат да научат човеците да живеят съобразно с онези велики закони, по които те живеят. А те прилагат най-разумните закони в света. Те водят най-чистия и възвишен живот, живот на абсолютно безкористие. В своята велика самоотверженост тези любящи служители на Бога сами слизат на Земята в човешка форма, за да помагат на хората. Те постоянно изпращат свои посланици на Земята в една или друга форма. Всички гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които помагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на Великото Всемирно братство. То избира изсред човечеството най-напредналите души и ги подготвя за духовна работа сред техните братя. В съвременното човечество има хора, които притежават по-тънки духовни сили, които имат по-фино устройство. Те се отличават с високо организирани, пластични тела, защото водят абсолютно чист и свят живот. Тяхното изключително развитие тъкмо ги прави годни да бъдат духовни помагачи на човечеството. Най-високо напредналите измежду тях са завършили своето развитие на Земята и имат обширни познания. Те знаят много неща от онази положителна, абсолютна, Божествена наука, която е съществувала още от създаването на света. Много от тях живеят на Земята с хиляди години. Минали през процеса на възкресението, за тях не съществува ни смърт, ни прераждане. Тези човеци, наречени "синове Божии", в чиито духове и души Бог живее, които са свързани с целия разумен свят, с всички напреднали същества във всички слънчеви системи, са онези именно велики души, Учители на човечеството, които са достигнали най-високите прояви в мисъл и дело - във всички направления. Те са онези мощни духове, които явно или скрито за нас подтикват човечеството напред. Зад всяка духовна дейност на Земята, зад всяка духовна проява стоят тези братя. Зад всеки велик човек, зад всеки велик поет, музикант или художник стоят пак те.

Защото, за да се прояви един гениален човек на Земята, трябва хиляди гениални души да се обединят и да се изразят чрез него. За да се прояви един Учител, трябва всички разумни души да се обединят в него.


Що е Христос? - Христос е колективен дух. Той е сбор от всички синове Божии, чиито души и сърца бликат от Любов и живот. Всички синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в Божествено единение - това е Христос. В този смисъл той е Глава на Великото Всемирно братство.

И звездата, за която се говори в Евангелието, че се явила при раждането на Христа, е била нещо живо: тя е представлявала сбор от живи същества, слезли отгоре, за да оповестят идването на Христа. Ала само тримата мъдреци от Изток - велики Посветени, видяха и познаха тази звезда. А тези трима мъдреци бяха също служители на Великото Всемирно братство.

И така, помнете: Единствената Велика общност, която сега съществува в света, това е Великото Всемирно братство.

Онези членове от Великото Всемирно братство, които ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те съставят един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, сред които хората живеят. И затова е смешно да се говори, че седалището на това Братство е тук или там, сред този или онзи народ.

Всички тези Велики братя, които работят в духовните сфери на Земята, са от седем йерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на Любовта и се наричат "Братя на Любовта". Други принадлежат на Мъдростта и се наричат "Братя на Мъдростта". Те поддържат науките и изкуствата и носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат "Братя на Истината". Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкият ум и сърце свободни - свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат "Братя на Справедливостта" - те носят правда на човечеството и се разпореждат с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Пети се наричат "Братя на Добродетелта", шести - "Братя на Красотата", и най-после идват онези, които носят името "Йеховисти". Това обаче не са същинските имена на тези Братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени.

Тези Братя не са така обикновени, както хората си мислят. Всеки един от тях може да вдигне Земята на ръката Си и да я метне като топка в пространството! А те могат да направят това, защото зад тях стои нещо още по-мощно, по-велико, на което те са служители. И когато някои мислят, че могат да се противопоставят на тези Братя, това показва, че те не разбират дълбокия смисъл, който се съдържа в понятието "Бял Брат". Ако е въпрос за сила, тези Братя разполагат с най-мощната сила. Те така добре познават функциите на човешкия мозък, че в един ден могат да приспят цялото човечество. Какво представляват и най-мощните съвременни оръдия пред силата на тези Велики братя? Ала те не искат да си служат с крути мерки - те оставят хората сами да опитат нещата, макар с цената на хиляди страдания, защото само страданията са в сила да ги облагородят и изправят.

И хората ще разберат един ден, че в света има една велика правова държава, чиито граждани - синовете Божии - са най-разумните същества, които живеят според Божия закон и вършат Неговата воля. Няма да остане народ в света, който да не изпита силата и могъществото на тази правова държава.

Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло братство, работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото Черно братство. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени, в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато Бялото братство работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, Черното братство работи в корените на живота.

Докато Бялото братство работи в главата и гърдите на космичния човек, Черното братство работи в стомаха, черния дроб и червата. Бялото братство, следователно, е свързано с положителните сили, с Доброто, а Черното братство - с отрицателните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на живота. Службата им е строго разпределена.

Освен тези две школи, има една трета школа - школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието онези възвишени духове, които са създали слънчевите системи - в това число и нашата. Те са създали и устроили Първичната "космична" земя, някогашния "рай". На тази "космична земя" и досега живеят онези съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството.

Тези Творци на миналото, тези велики Предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и онези сто четиридесет и четири хиляди души, за които се говори в Откровението, и между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния Си дух всички пробудени души от четирите краища на Земята и всички заедно ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидим свят.


Така е работило, работи и ще работи Великото Всемирно братство в света. И то ще работи дотогава, докогато единната Любов, единната Мъдрост и единната Истина обхванат цялото Битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.

Учителят говори,
мисли от Беинса ДуноГласувай:
7
01. bezistena - ВСЕМИРНО БРАТСТВО=БРАТСТВО на/от Бог Иса и Мария
04.01.2014 02:00
Удивителни огнени послания от Святият Дух,спуснати на човеците чрез последният изявен Висш Посветен гинетичен потомък на Българските Богове,закодирани в имената му като Бог Иса и Диана или познат с по-популярното БЕИНСА ДУНО,и още малко познат като синът на Васил Левски.
Компилативната статия е изпълнена с великолепни сакрални високоразрядни и фундаментални зашифровки и анаграмни комбинации,които я правят пулсиращ речник и съкровено ръководство на Живото свещено слово,Боговдъхновено и одухотворено от Святият Дух!
Ще сепарираме тия огнени и живи сакрални слова,за да демонстрираме за пореден път тяхното математически точно и прецизно съставяне и зашифроване по абсолютно задължителните и категорични правила на Свещения шифър на Българския език и матрицата от имената и параметрите на Исус и Мария Магдалена,да се уверите,че нито една важна и възлова и фундментална дума и израз не могат да бъдат съставени без Тяхното стопроцентово участие и за да разкрием поредните тайни от скритата Българска история и ви въздигнем,укрепим и насърчим като Техни истински генетични потомци за мисията на Българите за спасяване на човеците и техни Духовни водачи и интелектуален и духовен разсад на всички племена!

ВСЕМИРНО БРАТСТВО=БРАТСТВО на/от Бог Иса и Мария
ВЕЛИКО ВСЕМИРНО БРАТСТВО=БРАТСТВО НА Балка Бог Иса и Мария-потомците на Българските Богове Исус и Мария
ПОСВЕТЕНИ=Бог Иса и Богиня Диана-потомците Йм
СЪВРЕМЕННИ УЧЕНИ=УЧЕНИ на Иса и Богиня Мария
ВЕЛИКИ ПОСВЕТЕНИ=Балка Бог Иса и Богиня Диана
ВЕЛИК ВСЕМИРЕН ОРГАНИЗЪМ=ОРГАНИЗЪМ на Балка Бог Иса и Мария
СЪВЪРШЕНИ СЪЩЕСТВА=СЪЩЕСТВА на Исуш Вер(Змей)
СТЕПЕН НА РАЗВОЙ=Зар Бог Иса и Богиня Диана
РАЗУМНИ СЪЩЕСТВА=СЪЩЕСТВА на Мария и Иза
ПРЯМО РЪКОВОДСТВО на=на Богиня Мария и Тати Иса Барка
ВЕЛИКИЯ БОЖИ ДУХ на=на Балк Ежуа и Бохиня Диана
РАЗУМНО УСТРОЙСТВО от=УСТРОЙСТВО от Мария и Иза
ПЛАН НА МИРОЗДАНИЕ=ПЛАН НА Иза и Мадара
СТЕПЕН НА ЗНАНИЕ=Исуз и Богиня Диана
ПОЗНАТИ ПОД ИМЕНА=Бог Иза и Богиня Диана Мат
СЕРАФИМИ=Иса и Богиня Мария
цитирай
2. bezistena - ХЕРУВИМИ=Бохиня Мария БРАТЯ НА ...
04.01.2014 02:01
ХЕРУВИМИ=Бохиня Мария
БРАТЯ НА ДВИЖЕНИЕ=БРАТЯна Диана Богиня и Ежуа
БРАТЯ НА ВЪНШНИ ФОРМИ=БРАТЯ НА Бог Ешуа и Богиня Мария
ФИНА МАТЕРИЯ=Богиня Матера
МАТЕРИЯ НА ДУХОВНИЯ МИР=Бохиня Диана Матера Мария-преклонете се пред шифровъчния гений на посветените ни Деди,диктуван директно от Богинята!
ВИСША МАТЕРИЯ=Бог Исуш и Матера
СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ=ПИСАНИЯ на Исуш и Богиня Диана
СИН СВОД НАД НАС=Исус и Богиня Диана НАД НАС
МИРОВО ПРОСТРАНСТВО=ПРОСТРАНСТВО НА Мария Богиня
ВЕЛИКИ ДУШИ=Балка Диана и Ешуа
РАЗУМНИ ЗАКОНИ=ЗАКОНИ на Иза и Мария
ЖИВОТ НА БЕЗКОРИСТИЕ=ЖИВОТ НА Диана и Исуз Барка
САМООТВЕРЖЕНИ= Исуж и Богиня Диана Мария
ЧОВЕШКА ФОРМА=Бок Ешуш и Богиня Мария
ВЪЗКРЕСЕНИЕ=Исуз Барка=Бок Зар Иса
РАЗУМЕН СВЯТ=СВЯТ на Иза и Мария=Исуз и Богиня Диана Мария
ТРИМА МЪДРЕЦИ=Матара Диана Мария и Иса
ВЕЛИКА ОБЩНОСТ=ВЕЛИКА ОБШТНОСТ=дете на Бог Исуш Балка-потомци на Исус
СВЕТЛИ БЪДНИНИ=Иса Бог Дуло и Богиня Диана
БРАТЯ НА МЪДРОСТТА=БРАТЯ на/от Иса и Мадара Диана
БРАТЯ НА ИСТИНАТА=БРАТЯ на/от Иса и Диана
СВОБОДА=Иса Бог и Богиня Диана
БРАТЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА=БРАТЯна/от Бог Исус Барда Дуло и Богиня Диана
БРАТЯ НА КРАСОТАТА=БРАТЯ на/от Иса Трака и Диана
ЙЕХОВИСТИ=Иса и Бохиня Диана
ЦВЕТОВЕ=Богиня Диана и Бог Иса
ВЕЛИК УЧИТЕЛ=ВЕЛИК УТШИТЕЛ=Балк Диана и Ешуа Дуло=Българката Диана и Исус Дуло
ВЪЗВИШЕН ДУХ на=на Бог Изуш и Бохиня Диана
СВЕТЦИ=Исус и Богиня Диана -потомците Йм
СВЕТЦИ=Деца на Бог Иса
ВИДИМ СВЯТ=Богиня Диана Мат и Бог Иса
НЕВИДИМ СВЯТ=Богиня Диана Мат и Бог Иса
ЕДИННА,ЕДИНЕНИЕ=Диана
БИТИЕ=Богиня Диана
СВЕЩЕН МИР=СВЕШТЕН МИР=Исуш и Богиня Диана Мария

МЪДРОСТТА(Диана Матара и Иса) и ИСТИНАТА(Иса и Диана) ще обхванат цялото Битие!-пророкува най-големият съвременен Пророк на Земята и потомък на Бог Иса и Диана-Беинса Дуно,и каквото прорицае той,то ще стане,защото Българските Богове говорят чрез него!

Пипнете,помилвайте,почувствайте и проумейте всяка свещена дума и израз-зашифровка,защото те са Богувдъхновени и живи и само чрез тях се ходи при Боговете!
Казаха го Дънов и Ванга!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11824412
Постинги: 2479
Коментари: 12886
Гласове: 35001
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава