Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.06.2019 08:25 - ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 265 Коментари: 0 Гласове:
9


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 
                                 
                                    ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ
                                    (копирано от Духовни учения)“Седмата стъпка, това е вече възкресението. Като премине человек тия седем стъпки, той вече е готов за небето. Тези седем стъпки се делят на 49 други стъпки т.е. всяка една се разделя на седем стъпки / 7 по 7 = 49 стъпки /, по които трябва да се изкачите, за да излезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството. Има и други стъпки, за четирите полета например: те са 28 стъпки – за всяко поле по 7. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години докато се стигне до Него.” -                                                                                                                                      УЧИТЕЛЯ
12.08.1911 година
Годишна среща на членове от Веригата
Гр.Велико Търново

Най-голямата тайна в нашият свят, това е тайната на Живота. Към нея търси път научната мисъл, към нейното решаване са се стремили и стремят философските школи. В сложният еволюционен процес на развитие, Живота разкрива посредством различно многообразните си енергийни форми своя все по-съвършен вид. Няма научна теория от областите на човешкото познание, която да не признава паралелното развитие на формите и съзнанието в тях. На определена степен от съзнание отговаря съответна форма, колкото е по-висша неговата степен, толкова и обхващащата го форма е по-сложна и по-съвършена. В Живота, с неговите най-разнообразни, неповторими и безбройни енергийни състояния и форми, има дълбоко скрити огромни потенциални заложби. Те се развиват и проявяват постепенно, закономерно във времето и пространството и довеждат до разширяване на съзнанието, като цяло. Разширеното съзнание стига етап, при който се доближава, прекрачва прага и навлиза в Космическото Съзнание, което възприема Живота, като Единство във всичките негови възможни състояния и форми. Това ново съзнание разглежда процесите в Живата Природа, като разумна проява, осъществена от една Първопричина, произтичаща от един единствен център, от едно Разумно Начало. Същевременно Живота, като Вселенско цяло не е нито механичен, нито хаотичен или случаен процес. Той се изгражда, усъвършенства, развива и проявява съгласно Триединните Принципи на Живата Разумна Природа.

Мощният човешки дух твърдо, настойчиво и непрекъснато е насочен към безбройните загадки във Всемира. Той постоянно надхвърля, излиза от поставените рамки за възприемане с наличните в момента сетива, Висши трептения, преминава границата отвъд сегашния свят на познаваемото и естественото. При разкриването на висшите закони на Битието, за възприемане на едно метапсихично и метафизично познание, което единствено може да ни помогне за проникването в загадките на Всемира се изискват новите методи на работа,с които борави Новото Учение. До сегашните научни методи: индукция, дедукция и сравнителен анализ, работят в света на възприятията на петте ни сетивни органа, представите и аналогията.

По-съвършен метод, който се налага в момента за опознаване на Истината в действителността е: интуицията. Тя се налага, като нов, макар позабравен метод, защото, с нея ни се дава възможност да работим отвъд пределите на позната ни три измеримост на физическия - материален свят. Интуицията оперира в едни по-висши от третото измерения светове, енергийни полета и форми, което разширява нашите сетивни и над сетивни възможности, като ни отваря пътя за боравене с по-високи от третото измерение. Същевременно в земни условия, при обяснение и отразяване процесите във високите измерения, ние сме ограничени във формите за представяне на тяхното състояние, поради факта, че ги изразяваме с: графики, символи - буквени и цифрови и чертежи с двумерните и тримерни координати на Декартовите системи. Тази особеност налага да се поднасят и построяват само част от елементите на висшите енергийни форми, и то чрез техните сечения, ясно изразими, достъпни и с достатъчна точност в двумерно и тримерно състояние.
В представеният материал, противно на общото разбиране, че живите организми отстояват правото си на съществуване в постоянна борба с други видове и със суровата външна среда, ние ще разгледаме една Велика Вселенска хармония, като условие, в което самия Живот се пригажда и съгласува. По тези причини човешкото същество не е изключение от тази хармония, а част, фрагмент от цялостния Вселенски организъм. Условията, които се създават за съществува-нето на определени енергийни форми, тела, колкото и да изглеждат катастрофални и пагубни, не са нищо друго, освен нови декори за изиграване ролите, в новата пиеса със същите актьори. И тук, стремежът ни  не е да влизаме в спор, да отхвърляме или приемаме научни теории и хипотези за същността на живота, а да представим целокупния човешки живот, като вечна проявя на Живата Разумна Природа.

В настоящият момент на Земята се намират въплътените човешки индивидуал-ности от различните исторически епохи. Те са участвали в живота на предходните раси и култури, и от там са преминали в сегашната Арийска / Бяла / раса. Другите, завършили своята еволюция на определено стъпало от развитие , остават в последните култури на предходните раси в съответните енергийни еволюционни нива, оттам те подпомагат целокупното развитие на човешкия живот. Във Вселената съществуват и човешки същества, преминали ускорен етап в своето развитие, не са навлизали в земни условия, които също интензивно подпомагат еволюционните процеси на земята, активно работят в четирите царства: минерално, растително, животинско и човешко.

Пълно изясняване на езотеричната терминология: раси и култури е направено от д-р Методи Константинов и инж. Христо Маджаров, автори на значимия тритомен труд: ”Новата култура през епохата на Водолея”. Те въвеждат понятието РАСА, имащо отношение в широк смисъл: ..”не само към човешкия род, но и към растителното и животински царства. В по-тесен смисъл, като понятие за съвкупност от човешки индивиди”, със свое вътрешно съдържание – биологично и морфологично. Под КУЛТУРА разбират: ..”разгърнатите в дадена цивилизация, материални и духовни възможности т.е. възможности в областта на науката, изкуствата, философията, религията, техниката и т.н.”. Съгласно Новото учение, човешките цикли на еволюция преминават през седем корени раси, всяка една с поредица от седем последователни култури, които оформят нейните характерни черти./ гр. 1 /

Историята на човешките раси, / досегашните – пет / изразени с хода на съответните им култури и народи следват ритмичния звезден ритъм и е във взаимовръзка с движението и мястото на планетите от Слънчевата система и разположението на нашата планета в междузвездното пространство спрямо едно Централно Слънце. Всичките процеси, които са се извършвали и извършват на земята и в човека: органични, неорганични, психични и обществени, са в тясна връзка с процесите и явленията в космическото пространство.

Човешката общност със своите раси и съответстващи култури в тях, следват звездния ритъм, хармоничните трептения на Слънчевата система и Галактиката. Аналогията между Живота в Галактиката, Всемира и този на Земята е безусловена. Темпът на възникване, растеж и упадък на културите в съответните раси е в синхрон с ритъма на космическите пулсации. Освен това, съществува и тясна връзка между хода на културите във времето, пространството и зодиакалните цикли, които са под знака на съответните планети от Звездния свят. От друга страна, разширяването и спираловидното възходящо движение на Вселената в еволюционните нива, определя възникването върху Земята на расите и тяхното място в съответните енергийни полета - светове. / гр. 2 /

Раждането и развитието на планетата Земя, както и на всичките небесни тела, е взаимозависимо и пряко подчинено на Всемирни Принципи, които са еднакво валидни във всяка една точка от Вселената. На нашата планета, на другите планети и небесни тела, в междузвездното пространство е имало и ще има разумни същества, различни по вид и форма флора и фауна. Когато ние не можем да ги “уловим” с нашите сетива, или те не отговарят на сегашните ни представи за форма и вид на тяло, или са на различна степен знания и умения, това съвсем не означава, че те не съществуват. Същевременно не трябва да работим и със старите си представи за форми на материя и живи организми и да приемаме, че те трябва да са във вида на сегашното човешко физическо тяло, в който вид те са се изявявали преди милиони и милиарди години.

Събраните многобройни научни факти и доказателства говорят, че за нашите далечни предци не е съществувал въпроса за произхода на човека и неговият път на развитие. На тях добре им е било известно, откъде сме дошли, къде отиваме и най-важното, че сме неделима част от Общо - Вселенския Разум. Този Разум реално съществува, заема безкрайните енергийни нива, прониква във всичките видими и невидими форми на Битието, постоянно е в движение, развитие и притежава висшите знания и умения.

При разглеждане въпросите за произхода и развитието на човечеството, ще бъдем максимално ясни и математически точни, използвайки ключа за отключване на Знанията, даден от Учителя. Съгласно Който: ”всичко, което става във физическия свят, предварително се предхожда в свръхсетивния. Физичното е следствие, ефект на духовни причини и явления, станали вече в духовния свят.”

Във видимите и невидими светове постоянно стават промени, трансформации. Един вид енергия в съответната си форма, при своето развитие придобива нови качества, търпи промяна в съдържанието си и преминава в друга по висока сфера на живот, развитие и усъвършенстване. Тези процеси са безкрайни, всъщност остаряване и смърт в Природата няма. Силите, които са взели участие в даден творчески акт, след неговото приключване се оттеглят в нова по висока сфера, вследствие на което на Земята няма условие за същото проявление и тогава ние казваме, че е настъпил процесът на остаряване и смърт.

В Живата Природа съществува тясна аналогия между еволюцията на формите и еволюцията на съзнанието. Тази аналогия се движи и направлява от Разумни висши сили. Тази висша целесъобразност, която е функция на безкрайния живот във Всемира, чертае и изпълнява плана за еволюция в четирите царства на нашата планета: минерално, растително, животинско и човешко. ”Живата Природа обича разнообразието и изобилието, но не търпи излишъците. Природата не търпи застой. В нея има вечно движение, вечно творчество, което се направлява от разумни закони. В тези закони забелязваме един ритъм една периодичност, която се тай дълбоко в самата същина на Битието, в начините на неговата проява.

На този космически ритъм почиват ония два велики процеса в Живата Природа”:

1. Изграждане на жизнени форми за съответната степен съзнание, слизащо от духовния или по-висши светове: ИНВОЛЮЦИЯ - движение от Центъра към периферията.
2. Разширяване и качествено изменение на съзнанието пригодено в съответната форма, получена по пътя на развитие и растеж във физически условия на материалния свят: ЕВОЛЮЦИЯ - Движението на Живота от периферията към Центъра.
                                                                                                                         /продължава/
Гласувай:
10
1Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11815882
Постинги: 2478
Коментари: 12884
Гласове: 34980
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава