Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.03.2018 09:15 - Шахът /продължение/
Автор: bven Категория: Спорт   
Прочетен: 544 Коментари: 1 Гласове:
6


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

                                                        Класически шах

или как траки и българи подпомагат еволюцията на хората чрез играта на шах, съобразно енергиите на Балканския полуостров – Земята на ЙОН. Когато Тримата са свързани в единство и Четвъртият е дал знак за служение в творчеството, започва новото начало. ДНК започва да твори и еволюцията продължава в новия цикъл. Тогава Болярите започват да възпроизвеждат, в равновесие и хармония,двете линии на Кода (яДНК), в енергиите на който четирите субстанции възпроизвеждат отново Живота. Тогава единият от тях става женски поляритет, става Мярка – Яфа. Другият не се променя, защото Сем е носещият семената на Непроявения свят.Третият (Канът, Хам) ги балансира и хармонизира.
Горният текст символизира времето, когато Боляр шахът(космичните принципи на творчеството) отстъпва Ред за дейност на планетарните принципи на СЪ-Творчеството – изразено чрез Класическия шах.Затова полетата вече не могат да бъдат 9 по 8, а стават 8 по 8. Канът и Болярите стават Цар и Царица – те са Двамата, които създават и контролират Съ-творчеството Класически шах. На полето D (мястото на левият Боляр) сега се намира Царицата – лявото управление на Бинарния свят (цар и царица), лявото въртене на Живота в енергията на планетата – свастичното. Десният боляр липсва.                                      шах ъ т   (играта) на душите на планетата.

Третият (вторият Боляр) остава скрит и недостижим за непосветените, но присъстващ в играта, защото напътства и двамата шахматисти. Така всяка партия шах е илюзорна битка с реални постижения за хармония и то в ДАО – защото и двамата шахматисти преминават през ходове на играта. Четвъртият се оттегля и остава Тримата да творят самостоятелно в цикъла – партията шах. Партия, която трае една цяла Коренна раса. Четирите лодки от Боляр шаха са влезли в пристанищата на материалния свят и са закотвени до края на цикъла. Тримата са ги вързали здраво за „пристана на епохата”.

Свети Йоан Богослов го казва ясно и категорично в Откровението:
„…видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята…(Откровение,гл.7/1).   Съществителното вятър е синоним на енергия.Започват времената на преминаването на душите през материалния опит. Сега двата коня (вече тракиец и българин) обхождат полетата. Десният отново върви надясно, а Левият на ляво. Човешките същества могат да практикуват на планетата Земя.                                    Отношенията в Класическия шах:   Отношенията между фигурите в класическия шах изразяват реализация на ДНК във времето на една коренна раса. Затова сега действа само Царят, който в българския фолклор е самият Герой или Принц – победител. Разглежда се еволюционното движение на човечеството в рамките на един планиран цикъл – Коренна раса. Шахът с полета 8/8 дава броя на 64те кодона на ДНК, 64 връзки,от които в Пета коренна раса (сега) активно работят на ниво организъм само 20. В следващата раса трябва да нарастнат на 23, при 46 работещи хромозоми, позволяващи да се преодолеят всички видове болести, познати до днес на човечеството. Така е ставало в края на всяка коренна раса, затова ужасяващите в предишната раса болести сега са само частични, а не епидемни прояви, които човечеството  успешно овладява. Такива са:сифилисът, туберкулозата, инфлуенцата, грипът и т.н. Така ще бъде със страшилищата на нашата раса – рак, особено СПИН, която поразява цялата имунна система и обрича организма на неминуема смърт, въпреки, че от СПИН наистина не се умира. Спин вирусът обаче рано или късно ще предизвика активизиране на стопирана структура от ДНК, която ще блокира дейността на вируса и ще доведе до цялостно високо активизиране на имунната система. Същото ще стане и с рака/Средата, в която е възможно да се появи ракова клетка или условията, пораждащи такава аномалия са две: киселинност и стрес. Киселинността е един от външните фактори в живота на клетката (и междуклетъчното простран-ство), който принуждава, може да принуди в даден момент, клетката да започне неконтролирано делене, осъзнавайки опасността от смърт. Стресът – общият психически пик принуждава химическите атоми по сродство да активират електромагнитното вретено на клетката за делене с цел размножаване – което „де факто” е защита от смърт.
  Алхимично и двете условия водят до един и същи процес – неконтролирано делене – размножаване, за да се защити живота. Химическата среда – киселинността – може да се предотврати само по един начин – алкализирането й. В хранителния режим на хората това става чрез алкалните храни, а лечебно - например чрез содата бикарбонат, която има свойството да се усвоява много бързо и много ефективно от организма.Раковата болест е болест на човечеството и неговата човечност. Раковите заболявания са следствие от расизма и антагонизма на хората към собствения си вид. Еволюционно раковото заболяване се появява епидемично само в общество, където антагонизмът е тотален – каквато е днес нашата цивилизация/.
  Нека читателят има неотменно пред себе си идеята, че структурата на Човечеството, на дълбоко закодирано ниво, има структурата на съвременния шах. Казаното означава, че всяка фигура представлява строго определени, качествено различни,огромни маси от човешки същества. Иначе казано, човечеството е непропорционално формално разделено на шест вида същества: Цар, Царица, Офицер, Кон, Топ и Пешка. Те притежават 16 лични стратегии на отношения, които са противопоставени на шестнадесетте стратегии на “противника”.
  В съвременния шах, с неговите 64 полета, Царят е блестящият Принц от фолклора на българите, който е показал ниво на еволюционно развитие и може с Принцесата (Царицата) да създаде ново човечество – новата партия. Царят не може да играе свободно и много активно, въпреки, че е най-значителната фигура в играта. Неговото унищожаване бележи края на играта, тоест на еволюционния цикъл. Той прави само по един ход, но с него насочва цялата стратегия в определено направление. Защитата му е от всички фигури, от всички структури на ДНК и произведените от нея следствия.   Ход на Царицата.

Царицата е познатата ни Принцеса от фолклора на българите.Нарича се още Снежанка и т.н. Тя е полярната част на Царя,защитава го най-активно и безмилостно се хвърля в атака, за да го предпази. Пред нея всички фигури треперят. Неограничена в своята дейност, Царицата брани не само своя цар, тя брани всички – цялото човечество, което е създала с него. Майка на новата еволюционна епоха, създаваща своите деца със замисъл и определени цели. Тя брани всяка фигура, всяко същество, защото е майка-създателка. Царицата обединява в себе си движенията на всички фигури освен тази на посветените – конят. Тя няма право да прави само “Г” ходове, тоест не може да възпроизвежда“прескачащото” действие на посветените (колобрите), имащо за цел да определя, да жалонира специфични хора от човечеството.Те са пробудените същества – учениците на Небето
  Ход на Офицера.   Офицерът държи диагоналите, тоест дава направления на движението “напред и към фланга”. Той се движи спрямо другите по диагонала – допирателната на „съеди-нението” – между работата на химичес-ките и психичните атоми по сродство. Офицерите са „ребрата” на спиралата на ДНК.
  Ход на Коня. Специфичното движение на Коня (3/4) е толкова дълбока и неназовима тайна, че все още не е възможно да бъде разкодирана. Достатъчно е да знаем, че е схвастично-сувастично и че олицетворява качествата на Земята в отношението със Слънцето. Левият кон се нарича тракиец – работещият в материята посветен за осъществяването на физическата еволюция до пробуждането за духовност – стои винаги на тъмното поле отляво на Царя – защото работи със свастичните (леви) движения на планетното околоосно въртене. Десният кон се нарича балгур (българин) и подпомага изцяло дейността на левия.
  Ход на Топа (Тур – крепост).   Спира линейно всяко развитие на импровизацията и пренасочва към основната Идея на цикъла. Всичките му ходове са фронтални, докато на офицера бяха само диагонални – свързващи. Той прекратява развитието, затова е най-крайната позиция в полетата на дейст-вието. Крепостта на цикъла на еволю-ционните процеси – тяхната последова-телност и крайна граница. Топовете ограничават пространствено – времевите характеристики на цикъла.
  Ход на пешката.   Пешката дава развитие на набелязаните вътрешни идеи (разработки) и ги подготвя за евентуално по-кардинално разширение, но в посока на Главната тема. С хода си встрани (полутона) тя интерпретира офицера, което я прави непосредствено свързана и с Небесния ритъм. Пешката по ходове е равностойна на Главната фигура – царя.
  Рокада.   За разлика от Боляр шаха, в Класическия имаме две рокада – малко и голямо. Тъй като в този вариант нямаме влиянието на Непроявеният свят (Болярите) в живота на човечеството, а само дейността на поляризираните, полово детерминирани хора, ролята на втория Боляр отпада. Но и съществуващият вече не е Боляр, а Царица, тоест действащият Женски аспект на творчеството – Съ-творящият приницп. Това е Майката на човечеството,съпругата на Владетеля и затова тя е Единичното и трябва да има приоритетна роля понеже притежава възможността да селекционира Уникалното (бебето), в съединение с Общото (Царя). Тя осъществява еволюционния план за проявяването на Родовете в Реда на творчеството. Затова може да предотвратява кризите чрез специфичен личен ход в играта – рокадото.   Шахът идейно и структурно илюстрира Реда (боляр шах) и проявяването на Рода (класически шах) в тази дълга еволюционна борба на Духа до развитието на личното му съзнание до Свръхсъз-нателност, прословутата божественост, с която така емоционално се кичат хората, особено Рим.
  В смисъла на горното Шахът се явява символ на ДНК. Ако Боляр шахът представлява Принципът за структуриране на ДНК, то класическият шах удов-летворява Метода, чрез който тази велика молекула на Живота се реализира в света на живата материя и главно на Човечеството. Не е трудно да осъзнаем идеята, че личните характеристики на ходовете на всяка фигура са съотносими към атомните структури на елементите, изграждащи Молекулата на живота, особено интересна сред които е фигурата на Коня. В биполярния си вариант (бял и черен), в ритъма на българското хоро конете „разбъркват” неочаквано, революционно и творчески посоката на играта (действието). Танцуват в ритъм (7/8) своя неравноделен такт тракиецът и българинът – конете на Небесния Отец, децата на съзвездие Еднорог и Слънцето. Нека не забравяме, че Конят е животното – символ на плазмената реалност на нашата звезда Слънцето.
  Шахът трябва да бъде задължителна игра (както е била за колобрите и аристокрацията на българите преди християн-ството) в училищата и университетите.

Класическият шах дава възможността умът на човека да изгражда абстрактни идеи и връзки, водещи обезателно към ускоряване на еволюцията на молекулата на живота и особено на интелекта – за което всъщност са го създали колобрите алхимици. Трудно е да се определи кой от двата техни основни методи за подпомагане еволюцията на човечеството е по-значителен - Приказката или Шахът.Гласувай:
6
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. predatorkapredatorka - маман, ти да не си решила,
24.03.2018 16:55
да препишеш Гугъля тук..
инак и аз се чудя,що от 8 год. играя шах..
с татко, с брат ми...после с мъжа ми..
затуй и блог бе ге то ми е тъй елементарно..
давай още..
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11820858
Постинги: 2478
Коментари: 12886
Гласове: 34993
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава