Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.04.2013 08:00 - енергетика за нас
Автор: bven Категория: Технологии   
Прочетен: 1416 Коментари: 0 Гласове:
10

Последна промяна: 18.04.2013 22:33

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
          5. ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА И ЧАСТНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Р. България е страна в която изградената енергетична база се явява в качеството на “ трансформатор” на енергия! Тя внася от 78 до 82% от първичните си енерго-носители на стойност над 1 милиард и 270 милиона USD/ година. Уранът с разумна цена около 130 USD/кг в световен мащаб свършва след около 20-25 години. България не произвежда уранови топлоотделящи елементи за захранване на АЕЦ. По тази причина енергетиката в нашата страна няма право да се развива като атомна енергетика! Бъдещето на енергетиката не може да се решава, чрез уличен тип референдуми с политически отенък. Още повече такъв сложен и специализиран въпрос като атомната енергетика. Единствената алтернатива е СЛЪНЧЕВО – ВЪГЛЕВО-  ДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА. Слънцето ще ни грее със сегашната си плътност на енергетичните потоци около 1,4 кВат/кв.м. върху земята още поне 5 милиарда години.
“Технологиите са готови за началото на изграждане на енергийна национална система, основана на слънчеви енергийни източници……. В много отношения ерата на слънчевата енергия е там където епохата на въглищата бе,  когато през 19 век бе изобретена парната машина………….

Когато се заговори за слънчеви технологии, днешните политици, все още в плен на въглищата и ядрената енергия, приличат на скептиците от 18-ти век по отношение на парната машина! Цитат от доклад пред Световната общност на авторите Лестър Браун, Кристофъл Флавин - Председатели на Световния институт “Уърлдуоч” за световната икономика, която не унищожава перспективите на сегашните и бъдещите поколения.
---------------------------------------------------------------------
Приложение - (За сведение ):
Таблица №1. Разпределение на първичните ни енергоносители и техния относителен дял в проценти от енергетиката ни, заедно с процента на собствени ресурси в общия енергиен принос.
ЕНЕРГОНОСИТЕЛ ЕНЕРГИЕН ПРИНОС СОБСТ. ИЗТОЧНИЦИ
въглища - 32,00% 7,08%
петрол - 24,40% 5,375%
природен газ - 20,80% 4,587%
хидро-енергия
за ВЕЦ - 1,20% собствени
възобновими
ВЕИ 0,1% -“- -“-
Данните са Р. България през 2001 г. от журнала “GUIDE FOR AMERICAN BUSINESS: ENERGY MARKETS OF EUROPE,RUSSIA, EТ THE NIS”.

2. ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ НА БАЗАТА НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНАТА ЕНЕРГИЯ

Социално-икономическата световна система е базирана на социалното състезание между народите. Теорията на “социалното състезание” дефинира и понятия, свързани с научно-техническия прогрес в области като опазване на околната среда, енергетиката базирана на използуването на възобновимите енергийни източници (ВЕИ), усвояване на подземните и надземни природни богатства и трансформирането им в полезни продукти и стоки за населението в конкретни страни и в целия свят.

По тази причина енергията, като възможност за извършване на работа е основата на благоденствието на народите. Природата ни е дала в “нативен” вид всички суровини, необходими за функциониране на биосферата и на човешката популация като цяло. Пред човечеството стои на преден план - прехода от икономика, свързана с горене на изкопаеми горива (засега основен енергиен източник) към Слънчево-въглеводородна енергетика, базирана на технологии за оползотворяване на ВЕИ. България притежава изключителни технически и технологични разработки за наземно и височинно свръхконцентриране на соларна енергия и трансформирането й в евтино отопление, евтина електроенергия, синтетични горива, питейна, промишлена и поливна вода чрез директен соларен добив на вода от атмосферна влага, оранжерийна и селско-стопанска растителна и животинска продукция, енерго-обезпечаване на добивната и минна индустрия, металургия (новите български технологии като сондажна хидро-електрометалургия и интестинална електро-хидро-металургия на редкоземни, благородни, цветни и черни метали, сградостроителството, транспорта, битовото, социалното и комуналното дело). По тази причина, мирното съвместно съществуване между народите (в условията на пазарната икономика, конкуренция като част от социалното състезание) е пряко свързана с устойчивото развитие на отделните регионални социални общности и конкретни човешки формации). Това устойчиво развитие е пак базирано на използване на енергията като основен критерий за благоденствие.
Слънчевата енергия е единственият засега неизчерпаем източник на енергия за земните жители в “ОБОЗРИМ” в научно отношение, “ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ “, ВЪЗЛИЗАЩ НА ОЩЕ ОКОЛО 5 МИЛИАРДА ГОДИНИ!

Ние, хората на тази планета, всяка секунда задлъжняваме на нашето светило - Слънцето, с над 700 милиона щатски долара за това, че то щедро ни облива с енергетични потоци в настоящия момент на повишена “слънчева активност” с плътност над 1,44 кВат / кв.м. от земната повърхност - за сведение стандартната слънчева константа се изчислява на около 1370 Ват./кв.м. с вариация от плюс-минус 3%. От тази енергия обаче използваме само една нищожна, промилна част, главно за топлинни цели. Основно - около 99% от тази енергия отново се връща безвъзвратно в космоса като енергетични загуби!

Когато хората в нашата страна заговорят за енерго-спестяващи технологии, те разбират само “енерго-проблемите” като:
- проблеми за запазване на топлината в жилищата;
-високите цени на “ТОПЛОФИКАЦИЯ” и електро- енергията, произведена от добити от земята (изкопаеми) твърди, течни и газообразни горива (включително и ядрено-разпадните);
- рязкото нарастване на цените на суровия петрол на световните пазари поради неафишираната масово причина - изчерпване на природния нефтен ресурс;
Забележка:
Различни “политически и фирмени лобита” или държавни ведомства в една или друга степен основно стимулират финансово хидроенергетиката, преди всичко поради огромния обем от строително - монтажни работи, главно като източник за дългосрочно усвояване на държавни финанси и евентуално за ”лични облаги”!
Трансграничният пренос на газ и нефт е крупен, световен икономически процес, с чисто политически характер, носещ огромни комисионни и лесни печалби - пак на определен кръг от световния или местен политически и икономически елит.
Оползотворяването на слънчевата енергия чрез създаване на съоръжения за нейното първично концентриране и последващото й използване за производство на евтини синтетични течни и газообразни горива, за масова топлофикация и електрификация, в настоящия момент е силно затруднено и дори спъвано от определени политически групировки (включително и в нашата страна).

В настоящия момент “СЛЪНЧЕВО – ВЪГЛЕВОДОРОДНАТА ЕНЕРГЕТИКА” във варианта си за добив на евтини синтетични течни и газообразни горива от вода и варовици  и за отопление и електрификация е развита в детайли в технологично и икономическо отношение.
Използването на соларното лъчение е доведено до икономически целесъобразно ниво на развитие и е готово за масово внедряване в практиката и живота на жителите на Земята.
За съжаление съзнанието на политиците и лидерите на икономическите групировки в настоящия момент е на много ниско равнище по отношение на знанията за възможностите за пряко използуване на концентри- раната слънчева енергия в производството на топлинна енергия, на евтина електроенергия и на синтетични течни и газообразни горива, обезпечаващи масовия автомобилен, морски, авио- и ж.п. транспорт.
Политическите лидери и крупните финансисти (които трябва да вземат решение за развитие на икономиката на една страна, като България) в настоящия момент относно проблемите и възможностите на “СЛЪНЧЕВО - ВОДОРОД- НАТА ЕНЕРГЕТИКА, са в същата позиция, в каквато са били политически лидери в края на 18-ти век по отношение на парната машина.
Въпреки тяхната съпротива, човечеството е принудено да премине тотално към “СЛЪНЧЕВО - ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА СЪС СЪПЪТСТВУВАЩ ДОБИВ НА ЕВТИНИ СИНТЕТИЧНИ ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ въглеводородни ГОРИВА” !
ЗАСЕГА РАЗУЗНАТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕНЕРГО-РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ “МОРЕТО ОТ ИЗКОПАЕМА ЕНЕРГИЯ” не е бездънно.

В БЛИЗКИТЕ 30 - 50 ГОДИНИ изкопаемите нефт и природен газ, ще бъдат тотално изчерпани до ниво от около 20%. Това означава, че към 2010 - 2020 година цената на тон суров петрол може да достигне до 400 щатски долара на тон.
Перспективата е твърдите горива (въглища, торф, горими сланци, битуминозни шисти, отпадни гудрони и възобновима отпадна биомаса) в очакваното, разузнато количество от 1 120 милиарда тона запаси, да могат да стигнат на човечеството при сегашния темп на потребление за още около 250 - 280 години.
Природният газ, с обем от около 120 млн. кубически километра, ще стигне за около 60-70 години. Очаква се обаче, още в 2020 година цената на природния газ да се увеличи драстично. Тя ще достигне около 4 пъти над сегашното ниво (През 2001 г. за Р. България вносния природен газ от Русия е с преимуществено съдържание на метан. Цената му варира около 103 -104 USD/ 1000 нормални куб.метра).
Природният уран в необогатено състояние, със средна стойност около 130 - 150 щатски долара / кг, се оценява на 2 500 000 тона. Това количество ще стигне за около 30 - 50 години при сегашния темп на потребление. То е крайно недостатъчно. Ядрената енергетика в настоящия момент осигурява около 20% - 27% от общата енергетика на планетата с тенденция скоро да достигне до 40%.

Забележка:
През лятото на 1990 год. нашата страна едностранно прекратява договора за предоставяне на уранов концентрат на заводите във СССР без официална мотивировка. В това време България произвежда 2,2% от световното производство на уран. През септември 1991 год. и с писмо № 163 от 20 август 1991 г.,  Министерски съвет на правителството на България ликвидира 17 поделения на предприятието “Редки метали”и ликвидира уранодобива в нашата страна. В условията на ликвидация обаче са произведени повече от 400 тона уран, под формата на над 12 000 тона уранов концентрат, със съдържание на уранов изотоп 235 около 2 880 кг, който може да служи за производство на плутоний, за ядрено гориво за АЕЦ или за около 160 - 200 ядрени бомби или такова количество ядрени бойни глави за бойни ракети от различен тип. От 1996 година България прекратява полувековното си участие в добив и производство на уранов концентрат и освобождава урановия пазар от своето присъствие;

На 17-ти май с решение № 106 Министерски съвет спира строителството на АЕЦ “БЕЛЕНЕ “ - подписано е от Станко Тодоров, Никола Тодориев, Овед Таджер, Никита Набатов, Андрей Луканов и др. Голям принос за спиране на АЕЦ “Козлодуй” имат и политически лидери от “Евролевицата” - Александър Томов, Янко Янев, Димитър Новаков, Георги Стоилов, Драгомир Драганов, Иван Костов, червени кредитни милионери от редиците на БСП, редица активисти на СДС и други неземни хищници, захапали с неописуема жестокост нещастния български народ!!!

Друг проблем на ядрените мощности е тяхната безопасност при експлоатация и вероятността за възникване на случайни аварии. В настоящия момент съществува вероятност от саботажи и тероризъм в ядрените централи и тя е много голяма!
(Като пример може да се спомене “ядрената колизия “ в Чернобилската АЕЦ, в която съпътствуващо се произвежда плутоний за термоядрено оръжие. Съществуват непубликувани и скривани грижливо данни показващи, че аварийната ситуация в Чернобилската АЕЦ е била предшествувана от химически взривен процес, пряко свързан с терористичен акт!). Подобен “ядрен тероризъм” е драстично посегателство към достойнството на европейските народи.
Никой не може да гарантира, че този насилствен акт ще бъде единичен случай и няма да се повтори в бъдеще!

По тази причина ядрената енергетика също не е “панацея”. Тя е с отмиращи функции и правилното решение е да се премине към тотална слънчево - водородна енергетика, която е много по - устойчива на посегателство от терористични групировки и напълно екологично съвместима. Естествено никой не трябва да си прави илюзии, че където имаме силно концентриране на енергия, било тя и слънчева, то не може да не бъде подложена на манипулациите на мафиоти и да вземе участие в масов терористичен акт!
От гледна точка на развиващите се негативни политико-икономически процеси в Източна Европа и в страните от ОНД , “ тероризмът във всичките му форми и дори в слънчевата енергетика е безспорен факт.
От аспекта за Европейска безопасност ,“слънчевата енергетика” е с най - малко отрицателни последици и е екологично съвместима! По тази причина е крайно време да се преустанови монополистичното енергетично издевателство над българското население и да се стимулира развитието на тоталната слънчева енергетика. Тя е свързана с изграждане на подходящи концентраторни съоръжения за първично увеличаване на плътността на соларната радиация с височинно и наземно базиране и реконструиране на съществуващите ТЕЦ и АЕЦ като слънчеви електро- и топлофикационни централи,  със същата енергетична мощност. Тази реконструкция и трансформация е лесно технически решима. Реализира се чрез включване към съществуващите ТЕЦ и блоковете на АЕЦ на височинни соларни концентраторни модули.
Също така е необходимо да се подсигури и финансира изграждането на соларни станции  за високо-температурно разлагане на морска и езерна вода, съпътствуващо с термично разлагане на изобилните и евтини скални маси - варовици и карбонизирани сланци. Те са от групата на минерали като “нахколит”, “ давсонит”, “доломит”, “анкерит” , “калцит”, отпадни мраморизирани варовици и т.н. Те могат да се ползуват за високотемпературно добиване на въглероден окис и калциев карбид. Варовиците и доломитите са карбонатни скали, които са източник на тези блага, трансформиращи слънчевата радиация, която за сега ние  получаваме безплатно!

  копирано от Слънчевата енергия за хората от 21 век, Ем.Минев
         Гласувай:
10
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 12445318
Постинги: 2586
Коментари: 13091
Гласове: 36109
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава