Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.02.2019 09:06 - бхаджа
Автор: bven Категория: Технологии   
Прочетен: 2659 Коментари: 2 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 
http://umbra.nascom.nasa.gov/images/eit_19970914_0121_304.gif
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0511/sunspot_vtt_big.jpg

Ф – Четвъртият период от кръговрата. Разширението.
Днес слънцето и всички планети и комети в слънчевата система са в четвъртия период на своя кръговрат.

Х – Възможностите.
Мислите на Мислителя – идеите Му, вложени в Закона, не са веднъж и завинаги постановени готови модели, шаблони, матрици за всяко нещо във Вселената, а всички възможни комбинации, които могат да се случат при взаимодействието между всички системи във Вселената.

Възможностите са „правилата на играта”, градивните идеи – причините, а материалните образувания са изявите им – следствията.

Правилата от Закона се изявяват в Битието, само чрез структури от физически, химически и биологични системи.

Възможностите от Закона са планът, програмата, идеите, кодовете, шифрите, гените по чиито правила се изгражда всичко във Вселената, от най-малкото, до най-голямото.

Ш – Формите на химическите системи.

Това, накратко, са понятията от Балкхара, вложени в звуците на Бхаджа. Те могат да се групират по смисъл.


Б, З и Х, са символи за Закона, непроявен и проявен и възможностите.

Звуците В, Д, К, Л, Н и Р, са символи за действия и движения.

Звуците Г, Ж, М, П, С, Т и Ш, са символи за вътрешни и външни състояния на системите. Символи за качества на полето.

Звукът Ф, е символ за четвъртия период от кръговрата.

Петте гласни звука А, Е, И, О и У, са символи за трите части на физическата система и двете граници между тях.

Звуците могат да се съчетават в едносрични думи от по два или три звука. Смесени, гласни и съгласни и само от съгласни звуци.

Когато звуците се съчетават в срички с участие на гласен звук, смисълът им се отнася за действителна изява или състояние от процеса на изграждане, съществуване, преобразуване и разграждане на дадена система или взаимодействие между системи.

Но използването на отделните звуци, носещи смисъла на абстрактни понятия, за обмен на сведения при разговор, е трудно и тромаво занимание. Затова практиката е наложила това да става чрез едносрични или двусрични думи, със или без гласен звук, със свой собствен смисъл, които са придобили статут на устойчиви градивни единици за строежа на многосричните думи и изреченията.

А – А+н – А+на – А+но – А+ну.

Б – Ба+н – Ба+на, Ба+л – Ба+ла, Б+ра, Б+ха, Б+ху.

В – Ва+д – Ва+да, Ва+н – Ва+на, Ва+л – Ва+ла, Ва+р – Ва+ра, В+ра, Ве+д – Ве+да,

Ви+д – Ви+да.

Г – Га, Га+н – Га+на, Га+р – Га+ра.

Д – Да, Да+н – Да+на, Дж, Джа, Д+ра Да+ра, Д+ха.

Е – Е, Е+н, Е+л.

Ж – Звукът Ж, се използва само в звукосъчетанието ДЖ.

З – За+н – За+на, За+р – За+ра.

И – И, И+н, И+л.

К – Кх – Кх+а, Кх+са.

Л – Ла, Ли.

М – Ма, Ма+д – Ма+да, Ма+н – Ма+на, Ма+р – Ма+ра.

Н – Звукът Н, се употребява само в края на думите.

О – О+р – О+ра.

П – Па, Па+н – Па+на, П+ра – Па+ра, П+ре, П+ри, П+ру.

Р – Ра, Ра+д – Ра+да, Ра+н – Ра+на, Ра+м – Ра+ма, Ра+с – Ра+са, Ро, Ру.

С – Са, Са+н – Са+на, Са+м – Са+ма, Са+р – Са+ра, Су+р Су+ра.

Т – Та, Та+н – Та+на, Та+м – Та+ма, Та+р – Та+ра, Ту+р – Ту+ра.

У – У+р – У+ра,

Ф – Нямам сведения за използването на звука Ф.

Х – Звукът Х, се използва само в звукосъчетанията Бх, Дх, и Кх.

Ш – Ша, Ша+н – Ша+на.


Този модел е останал в много от древните и съвременни езици на Индия, където някои от едносричните думи са изписвани с една буква от съответната азбука. Затова много азбуки от този район са различни графично, но четенето на буквите им (от азбуките) става по един и същ начин, с едносрични думи.

Такива азбуки са: Брахми, Бенгали, Деванагари, Грантха, Гуджарати, Гупта, Гурмикхи, Кадамба, Калинга, Канада, Кашмири, Кхарошти, Ланда, Малаялам, Моди, Нагари, Ория, Сарада, Синхала, Стара Канада, Такри, Тамили, Телугу, Тибетската, а вероятно и други.

Няколко граматически правила.

Колкото по-кратка е думата, толкова понятието, чийто символ е тя е по-общо. Когато думата е по-дълга, понятието, което тя символизира е по-конкретно, по-частно.

Преобладаващата част от сричките и думите се образуват само с гласния звук А тъй като всички понятия от Балкхара се изявяват осезаемо единствено чрез и във физическото поле, чийто звук е А.

Примери: Балкхара, Махабхарата, Парамардха, Самарамадха, Кхарана, Мадара и др.

Тази е причината в семитските езици да се записват само съгласните звуци, а гласните да се изпускат. Това днес създава много проблеми за съвременните изследователи на древни текстове на някой от семитските езици.

Когато звукът А се прибави в началото на дума, той означава отрицанието НE, а смисълът на думата става противоположен.

Примери: Дхарма – Адхарма, Суастикха – Асуастикха, Сад – Асад, Сур – Асур и др.

Това правило се е запазила и днес в някои чужди езици, от където се е завърнало отново и в съвременния български език.

Примери: морален – аморален, логичен – алогичен.

Двусричните и многосрични думи в Бхаджа се образуват като се добавят в началото и/или в края на едносрична дума неограничен брой други едносрични думи. Така е и в съвременния български език. Днес думите се образуват с представки и наставки прибавени към корена на думата.

Ще дам пример от Бхаджа с едносричната дума мар: мар+дха, а+мар+дха, пра+мар+дха, па+ра+мар+дха, мар+дху+кха+н, мар+га, а+мар+га, са+мар, мар+ин, мар+ин+кха и др.

За пример от съвременния български език ще ползвам корена лич. От него, с прибавяне на представки и наставки се образуват много съвременни думи: лич+ен, раз+лич+ен, от+лич+ен, пуб+лич+ен, у+лич+ен (от улика), из+лич+ен, раз+лич+ава+м, за+лич+ава+м, из+об+лич+ава+м, лич+но, раз+лич+на, раз+об+лич+ава+щ+и+я+т и др.

Пример за многосрична дума образувана от пет едносрични: Ма + кха + бха + ра + дха. Те се съчетават и образуват три други думи: Макха + Бха + Радха, а те пък образуват една дълга, сложна и трудна за произнасяне дума Макхабхарадха. Днес тя е останала в Индия като Махабхарата.

Втората многосрична дума се състои от четири едносрични: Па + Ра + Мар + Дха. Те се съчетават и образуват две нови думи: Пара + Мардха, а те пък образуват Парамардха. Днес тя е останала в Индия като Парамарта.

За четене на думите от Бхаджа е от значение и какво е тяхното окончание.

Ще дам за пример думата Балкх, с четири различни окончания.

Първият вариант е Балкх+ан, Балкхан.

Звукът за установяването в Бхаджа е Н.

Горната вода Е, е установена в междузвездния вакуум ЕН. Долната вода И, е установена в ядрото ИН. Физическото поле А е установено в простора, в пространството, в небето АН. Но те не са се самоустановили там по свое желание, а са установени там по волята на Закона. Същото се отнася и за Балкх. Той е установен в Балкхан.

Това деяние на Закона е останало и в граматиката на съвременния български език като страдателен залог. Той и днес се образува със същите три окончания ен, ин и ан.

Примери с окончанието ен: защитен, изумен, възхитен, осветен, осиновен, променен, назначен, уволнен, освободен, опарен, оперен (от птичи пера), различен, уличен (от улика), заличен и др.

Ударението би трябвало да пада винаги върху ен и общо взето е така.

Примери с окончанието ан: командирован, изигран, освиркан, избутан, изтласкан, вкаран, скаран, боядисан, закопан, закодиран, складиран, отзован, поруган, излъган и др.

Ударението би трябвало да пада винаги върху ан. Така е в думите от Бхаджа: Балкхан, бхагаван, паган, кхалиман, брахман, атаман, варан, кхараман, кхан и др., но вероятно е заработило по-ново граматическо правило и днес с малки изключения не е така.

Примери с окончанието ин: бащин, майчин, мамин, бабин, лелин, тетин, чинкин, стринкин, учинайкин.

Тези съвременни думи са за принадлежност, притежание от жени, в затворен роднински кръг. Изключение прави сама бащин. В тях ударението пада винаги върху първата сричка и никога върху ин.

Днес за родово име на дете, чийто баща е неизвестен се използва майчиното му име: Пенкин, Донкин, Станкин.

Вижда се, че окончанието ин в съвременния ни език се използва в думи за лица от женски род. Вероятно това е така защото земното ядро ИН е символ за женското начало и за жената.

Вторият вариант е Балкх+ана, Балкхана.

Ана, в езика Бхаджа означава нещо установено, завършена самостоятелна част от пространството. Така са образувани трите думи от Бхаджа, с които започва съвременният химн на Индия: Джана, Гана, Мана.

Така в древността са се образували имената на някои съседни с Балкхара държави, а може би и нейни производни: Маргиана, Согдиана.

При третия вариант ще добавя наставката ар, Балкх+ар, Балкхар.

Звукът за промяната в езика Бхаджа е Р. Ако разгледаме една дума от Бхаджа като цяло изречение, примерно мардха, звукът Р в нея ще е сказуемото, действието. Ако думата е по сложна, образувана от две думи, примерно като парамардха, тук вече са две изречения с две сказуеми пара+мардха. Но ако думата завършва на ар, тогава цялата дума ще е подлог, извършителят на действието.

Такива думи от Бхаджа са: бар, балар, балкхар, кханар, мар, мардар, мадар, падар, самар, зар, зарар и др.

Едносричната дума ар, добавена в края на думите става граматическа категория, окончание за деятелен залог, което се е запазило и днес в съвременния български език. Употребява се за хора деятели, извършители, които обладават теоретическо и практическо знание, с приложно-битов характер в земния, материалния, човешкия свят. Така се образуват думи, които днес в повече от случаите означават професии.

Примери: Господ – господар, друг – другар, лек – лекар, хляб – хлебар, нож – ножар, желязо – железар, злато – златар, каца – кацар, бъчва – бъчвар, дърво – дървар, риба – рибар, овца – овчар, говедо – говедар, обуща – обущар, врата – вратар, зид – зидар и т.н.

Ударението би трябвало винаги да пада върху ар.

Четвъртият вариант е Балкх+ара, Балкхара.

Първият звук от думата е изходното правило, състояние или движение, след което могат да се случат събития или състояния, докато се стигне до последния звук – крайното правило, състояние или движение.

Когато последният звук на думата е съгласен, тя изразява незавършено действие или състояние.

Примери: балкх, балкхар, балкхан, мадар, самар, тар, бан, мар, мад, сар, самсар, бал, балар, кхан, кханар и др.

Когато последният звук на думата е гласен, тя означава завършено действие или състояние.

Примери: Балкхара, мадара, самара, тара, мара, сара, самсара, сагара, зара, вара, кханара и др.

Това разбира се не е цялата граматика на езика Бхаджа, но дава достатъчно добра представа и основа за бъдеща работа по въпроса.

Но има и други прилики между Бхаджа и съвременния български език, освен посочените до тук.

Първата е ятовата езикова граница в съвременния български език, която преминава през средата на съвременна България, от север на юг и разделя езика ни на западни и източни диалекти.

Съвременният български книжовен език произлиза от източните диалекти. За негово начало се счита „Рибният буквар” от Петър Берон, родом от град Котел.

Основното различие между източните и западните диалекти и причина за ятовата граница е различната употреба на звуците Е и Я. На запад казват нема хлеб, нема млеко и бегай в лево, а на изток няма хляб, няма мляко и бягай в ляво.

Друга разлика, не толкова категорична и повсеместна днес е употребата на звука Ъ. В източните говори казват мъж, път, лъже, а в някои югоизточни части от българските поселища те се произнасят маж, пат, лаже.

В езика Бхаджа няма нито двойни, нито меки звуци. Не се използва и звукът Ъ, което показва, че западните български говори са по близо до Бхаджа.

До същият извод ни отвежда и историята, която показва, че българите се заселват първо в западната част на Балканския полуостров.

За величието на Балкхара и Бхаджа убедено мога да споделя, че целият огромен културен океан, наричан древно индийска култура, е наследство от тях. Поради това се оказа, че единственият път водещ обратно към Балкхара и Бхаджа минава от там.

Основната тема на повествованието в древно индийския епос Махабхарата, е символика от Балкхара, за изграждането на нашата планета и последвалите промени. Имената на голяма част от боговете и героите там и в много други тестове от древна Индия са от езика Бхаджа. Те са образувани чрез "сглобяване" от едносричните и двусрични думи – модули от Бхаджа. Всъщност не са думи, нито имена на богове и герои, а формули, само с мисловния, идейния, понятийния аспект.

По-долу ще изброя някои от тях. Но за начало, с по-подробно обяснение ще започна с името на един бог.

БРАКХМА е понятие от Балкхара и дума от Бхаджа, но по-късно става бог Брахма, Брама, един от върховните богове в Индия. Думата е образувана от думите – модули БРА+КХ+МА.

Думата – модул БРА, означава "първоизява, изява на Закона". Думата – модул КХ, означава "творене", което включва изграждането, промяната и разграждането. Думата – модул МА, означава "химическото поле", всичко съдържащо се в пространството, от горния край на атмосферата, до земното ядро.

Значението на древната дума Бра днес се превежда като "разширявам се", а в древна Индия, Брахма е поставен в ядрото и от там твори и разрушава Вселената чрез своето дихание: „Когато Брахма издишва се създава цялата Вселена, а когато вдишва, целият осезаем свят ще изчезне, ще загуби видимата си форма и ще се оттегли в божествената си същност, където всичко се връща.”

В древността за издишването на Брахма „Когато Брахма издишва се създава цялата Вселена” е казано следното: “Така Диханието става камък, камъкът – растение, растението – животно, животното – човек, човекът – дух, а духът – бог.”

През четвъртия период от кръговрата – разширението, (издишването от Диханието на Брахма), се създава цялото материално многообразие върху земното ядро.

Гласувай:
7
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. lexparsy - Чета с голям интерес и ти благодаря за новата информация
07.02.2019 11:47
   Понеже аз също плахо си правя мои проучвания за разбиране, като допълнително четиво ще посоча два линка с интересни тълкувания, и с илюстрации и примери за значенията на българските букви (руни).
   Александра Делова ГОВОРЕЩИТЕ БУКВИ
http://alexandradelova?com/2017/03/2.html
   ГОВОРЕЩА АЗБУКА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ?
http://www.math?bg/~tabov/azbuka1.htm
(Заменете ? точка)
И двете са части от статии.

Благословен ден да имаш :-)
цитирай
2. bven - На 1: lexparsy, благодаря за линковете - ще бъдат от полза на интересуващите се:))))
07.02.2019 12:36
Сигурно си чел "Колобър",на Спас Мавров? Той също дава знания на основни понятия в езика ни.
Пожелавам ти успехи в твоите проучвания.
Хубав ден и Светлина и Любов от мен!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11815853
Постинги: 2478
Коментари: 12884
Гласове: 34980
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава