Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.05.2011 08:06 - Кой е Свети Георги
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 10834 Коментари: 30 Гласове:
-34

Последна промяна: 19.09.2011 09:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


      ...Така започва троянската история. Тази легенда живее в паметта на българите. Те и до ден днешен пеят много песни,които имат за съдържание горните обстоятелства. В моята творба Goten oder Bulgaren (Готи или българи) има приведени много такива песни. За обща ориентация бих искал да обърна внимание на някой неща. В една от песните се подчертава надменността на троянския цар Латин (Лаомедон) по следния начин: Троянският цар Лаомедон обещал възнаграждение на боговете Аполон и Посейдон, за да му построят крепостта Троя, но после отказал да плати това възнаграждение. Според митологичния разказ, Посейдон се разгневил на троянския цар Лаомедон и изпратил морско чудовище, което ограбвало всички, които живеели на брега и съседните земи. Освен това населението било сполетяно от чума, цялата селскостопанска продукция била напълно унищожена. Царят се обърнал към Аполон, за да го помоли за съвет. Оракулът отговорил, че причината за това нещастие била гневът на Посейдон и то нямало да престане, докато троянците не пожертват едно от своите деца. Това дете трябвало да се избере чрез жребий. Жребият се теглил и се паднал на царската дъщеря Хезиона. Нейният баща Лаомедон бил принуден да предаде девицата. Тя била окована и закарана на морския бряг. В този момент на брега пристигнал Херкулес с аргонавтите, които се били отправили на военен поход срещу варварските народи на Pontus Euxinus (Черно море). След като момичето му разказало за своето нещастие, той разбил нейните окови, отишъл в града и обещал на царя да убие чудовището, което и направил. (G.oder B. S.77-79)

     
 
                      Бог да биетъ краля на Трояна!              Ми пособрал Троянци християни;             Елъ чуете Троянци граждани!              Расипите Бога единего,              напишите бога стребренова.”              Написале бога стребренова.              Що ми текле у Трояна града              триесетъ и три точки студена вода;              тамо фати да ми протечвитъ              бъло стребро, и свитло-но злато;              То`а за бога моли`а, то`a ми найдо`а.
Ним`и прати кралъ Троянски,
ми`и прати подъ Трояна града,
подь езеро, кей глобокъ бунаръ.
Тамо иматъ тая вода студна;
тамо имат змиа халовита;
на денъ му ю по еденъ таинъ;
тамо одатъ Троянски християни,
до откупатъ вода-та со стребро,
со стребро, со жежено злато.
Бог да биетъ краля на Трояна!
Промени негвоа мила керка
негвоа керка наймала Мариа;
и наполни джепю и пазу`и
со стребро, со жежено злато.
             Во ръце ъ даде стребрен ибрикъ:         „Айти керко мала Марио!
Ти пойди ми край бунара,
налеи ми она студна вода,
да откупиш ти вода со стребро.”
А що бъше девойка Мариа!
Съ прекръсти, Богу съ помоли:
„Дейди Боже, менъ поножи ми!”
И киниса по бъли друмови,
и си стрете незнаена деля,
делиа со коня дориа.
„Поможи Богъ Троянко девойко!
Ако Богъ да, каи ке ми `одиш?”
„Я ке ходам подъ Трояна града,
да налеамъ она студна вода.”
Овгоре незнаенъ делиа:
„О! Девойко хубава Марие!
Тамо иматъ змиа халовита,
ке загинишъ млада и зелена!
Я не сумъ незнаена делиа,
туку сумъ си свъти Георгиа.
Я ке легнамъ на твои скутови,
малу перче да ми приобидишъ;
я сумъ вреденъ тебе да откинамъ.”
Па си слезе отд конь-о на земи,
легна на нейдзини скутови.
Богъ да биетъ змиа халовита!
Съ даде отъ глобоко езеро...
     
След това се разказва, че св. Георги убил змея и върнал момичето и убития змей на царя. Когато троянците видели убития дракон, те възкликнали:

    „О, Боже, благодарим ти,
откакто е построен Троян,
не бяхме виждали такова чудовище!”
     
Друг вариант гласи следното:
        Забило ми се синоно море,
се заказала силнана ламьа;
ката ден иадит п една девойка;
рет ми ие дошол за цареа кьерка,
цареа кьерка, единородна;
цареа кьерка да ми я ядит!
Ми се собрали сфите гражджани,
сфите гражджани по пиргоите,
за да ми видат как кье се ядит,
как кье се ядит цареа кьерка,
та ми йе дошол Сфети Гьорьгия...
Тога си рече сама со себе:
„Секьи ден ядам п една девойка,
Денес кь изедам двене девойки.”
     
В една друга псен митологичния характер е още по-силно изразен. Там се казва:

            Припаннала тъмна мъгла
пу край селу /троянуву,
тъ и лижалъ малку- многу
малку- многу дур три годин,
изгладила фред пу светъ,
фред пу светъ чифчиити,
чифчиити и купачити,
купачити и увчарити;
ни е било тъмна мъгла,
най е било суръ лъмьа.
Зачьули я две братчета,
две братчета близначета,
погнали я да я гоньът,
гоньали я малку многу,
малку- многу два нньа, три нньа;
пристигна я по мла братец,
истегли си тънка сабьа,
удари я, преплати я,
преплати я на три плата.
Текнъли съ ду три реки:
първа река желту житу,
втора река руйну вину,
третьа река бьалу мляку.
ютгуварят две братчета,
две братчета близначета:
-Хайде житу по чифчии,
хайде вину по купачи,
хайде мльаку по увчьари.-
Наздрави ви, две братчета,
две брачета близначета! (G.oder B. S.79-85)
     
След като морското чудовище или мъглата били премахнати, настъпило време на плодородие и изобилие от всичко. Св. Георги от тогава нататък се е почитал, като светец, покровител на плодородието. Денят на неговото честване е 23 април, когато природата започва да се раззеленява и мразовитото време отстъпва на топлото. На този ден българите украсяват своите къщи със свежи клонки и току-що набрани пролетни цветя. Всяко семейство на същия ден дава курбан - първото родено през годината агне, в чест на св. Георги. Едва от този ден нататък овчарите ядат и пият овче мляко. Те вярват, че млякото в овцете ще пресъхне, ако пият овче мляко преди този ден. Има много песни и разкази, в които се описва грижата на св. Георги за добра реколта и изобилие от селско - стопански животни. В една песен например се казва:

      Тръгнал ми беше Свети Гьорги,
рано рано на Гьоргевденъ,
долу долу на зимове.
Да обиде зелен синор,
сиво стадо шилетина,
шилетина вакли овни...
      Когато му казват, че всичко е в най- добро състояние:
        Свети Гьорги се зарадва,
та си фсегна в десни жебве,
та извади леви кльучве
та раскльучи небо земльа,
та пропадна тъмна мъгла,
та поросьа блага роса,
та поникна добра трева,
та попаси сиво стадо,
сиво стадо шилетина,
шилетина вакли овни.
     
Кой обаче е този св. Георги, който отваря небето и земята, убива змея и прогонва тъмната мъгла. В една от гореописаните песни вместо св. Георги, мъглата или змеят са прогонени от двама братя. Тези двама братя са самовили (богини) Георгия(Хера) и Ерина (Ирис), както се говори в друга песен.

          Седнале мн до седумъ крале`и
седнале ми на ладна ме`ана,
ядътъ, пiютъ мушафере чинътъ,
да шетаетъ земя по краина.
И имъ велитъ Секула Детенце:
„Ти съ моля, вуйко, да ме зе`ишъ,
да шетаме земя по краина,
да шетаме земя Караблашка,
да шетаме земя Арбанешка,
да шетаме земя Ингилеска,
да шетаме земя Арапинска,
             да шетаме земя Туратинска.”
     
А царският син Марко (Марс) каза:

        „Ясъ те зема, синко, да шетаме,
ама тамо, синко, ми ю лошо;
тамо нематъ ни вода студена,
тамо немат ни сенка висока,
да седниме да съ оладиме.
Тамо иматъ бунаръ баталиа,
нътре иматъ змиа тройногла`а,
що да влезитъ `се си го изедвит,
никому му вода та не да`атъ.”
     
Секула, обаче настоял да бъде взет, което Марс направил. Когато тръгнали да пътешестват, намерили изоставен кладенец. Пътниците били много жадни да се напият със студена вода. Секула пожелал да бъде вързан с копринен колан, който царете носят и да бъде спуснат надолу в кладенеца, да налее вода. След като Секула налял вода и се канил да бъде издърпан нагоре, змията се пробудила и го
погълнала до коленете. В този момент Секула извадил сабята си да я посече, но разсякъл колана на който висял, като останал в кладенеца. Тогава той извикал на другите царе:

        „Айви вие до седумь крале`и!
Сопашите свилени пояси,
вързете ме преку поло`ина,
пущете ме въ бунаръ баталиа,
да нацърпа една студна вода.”
Сопаса`e свилени пояси,
го бърза`е преку поло`ина,
му дадо`е зелена мащрана,
го пущи`а въ бунаръ баталиа,
ми нацърпи една студна вода,
и му даде първо на вуйка му.
Седумъ пъти въ бунаръ го пущи`е,
съ напи`е до седумъ крале`и.
После влезе самъ да съ напиетъ.
Змиа бъше мошне разоспана,
седумъ пъти дете не го узна;
колку само да си съ напиетъ,
тога ми съ змiа разбудила,
ми го фати лудечекъ Секула
ми го лапна дури до колена,
а ущ` едношъ дури до пояса.
Тога викна Секула Детенце:
„Леле вуйко, леле мили вуйко!
Подайте ми моя остра сабя,
Да пресечамъ змиа тройногла`а!”
Му дадо`е негва остра сабя.
Мавна дете змиа да пресичатъ,
не пресече змiа тройногла`а,
тукъ пресече свилени пояси;
ми пропадна въ бунаръ баталиа.
Тога велитъ лудечекъ Секула:
„Айви вие до седумъ крале`и!
Одайте си, мене не чекайте;
остаите моя бърза коня,
како мене змiа ке ме ядитъ,
така него орли да го ядътъ.”
Си тръгна`e до седумъ крале`и,
остаи`е ного`а бърза коня.
Коня ържите во гора съ слушатъ,
гласъ му о`итъ три деветъ планиня;
томо иматъ до три вити ора;
ора бъ`а съде Самовилски,
напред бъше Гюргя Самовила,
до неа Ерина Самовила;
тие му се върни посестрими.
Гласъ ми слушатъ Гюрга Самовила,-
„Негде ържите коня Секуло`а;”
И пущи Ерина Самовила.
Та се свила, како бъло платно,
ми отиде во гора зелена,
ми викна Ерина Самовила:
„Пущи, пущи змиа тройногла`а,
пущи ми го лудечекъ Секула,
той ми ю мое мило брате;
да не дойдитъ Гюрга Самовила,
да ти сторитъ чудо и големо!”
Тога викатъ змиа тройногла`а
„Бегай, бегай Ерино Самовило!
Сега сумъ съ мясо изнаяла,
т`ва го барафъ и то `а го найдофъ.”
Си съ свила како бъло платно,
и ми пойде назодъ ке що бъше,
и ъ велитъ Гюргъ Самовилъ:
„Айти тебе моя мила сестро!
Страфъ ми нематъ змиа тройногла`а,
не го пущатъ наше мило брате.”
Ми съ свила Гюргя Самовила
ми съ свила како бъло платно,
та ми пойде во гора зелена,
и седна на бунаръ баталиа:-
„Пущи , пущи змиа тройногла`а
Пущи ми го мое мило брате!
Ак` ти влеза надворъ ке т` иста`а,
Ак` ю бунаръ триста съжни глобокъ.”
Змиа велитъ „не мо`ишъ да влезишъ.”
Ми съ свила кало бъло платно,
Та ъ влезе въ бунаръ баталиа,
Ми го фати лудечекъ Секула
Ми го фати за тонки рамена,
Ми го тръгна надворъ со се змиа.
Тога велитъ Гюрга Самовила:
„Айти тебе змиа тройногла`а,
Какъ съ ядитъ мое мило брате!
Му ю сестра Гюрга Самовила,
Му ю сестра Ерина Самовила!”
Ми изва`и сабя дипленица,
Ъ исече змиа тройногла`а...(G.oder B. 147-150)

Св. Георги, както виждаме, е оприличен на богинята Георга или Герга, както е наричана в други песни. Тази самодива Георга или Герга е богинята Хера в гръцката митология. Хера е най-голямата дъщеря на Кронос, съпруга на Зевс и майка на Арес (Марс, Марко). Като майка на Арес, тя винаги му помага, когато той се намира в затруднено положение. В гръцката митология Ирис служи за посланник на Хера, която както видяхме, предупреждава троянците за предстоящата война. Също и в българската митология Ирис, на български Ерина, служи като посланник. Така виждаме, че боговете защитници на троянците, са защитници и на българите. Хера е божество на плодородието,която е сравнена със св. Георги в българските народни песни. Очевидно е, че Херкулес и Хера от троянската епоха са се превърнали в самовилите Гера, Георга, а тези самовили са се преобразили в обрза на св. Георги в съвремената епоха.


                              
Откъс от кн. История на България, автор Ганчо ЦеновГласувай:
20
54Следващ постинг
Предишен постинг

1. miaa - Честит празник, Bven!
06.05.2011 10:50
Бог да благославя дните ти!
цитирай
2. yotovava - Честит празник!
06.05.2011 10:57
Валя
цитирай
3. bven - На 1: Честит български празник, miaa!
06.05.2011 13:04
Много щастие и любов!:)
цитирай
4. bven - На 2: yotovava, честит празник!
06.05.2011 13:04
Много слънце в очите и душата!:)))
цитирай
5. scarlety - Честит празник!:)
06.05.2011 14:25
С много интересен постинг си отбезязала празника,bven!:)
Весел и слънчев Герговден,с много настроение!:)
цитирай
6. divna8 - Да, затова именният ден на Ирините / ...
06.05.2011 18:46
Да, затова именният ден на Ирините / 05.05./ е непосредствено преди Гергьовден!
Ериниите /богини на отмъщението в гръцката митология/ всъщност за "Ерините, Еридите - Ирис - Дъга..." - Неотменния Вселенски Закон, при който няма пристрастие и където подкупите не вървят: действието поражда противодействие, причината - следствие.
Чудесен постинг, Бвен, поздравления от мен :):):)
цитирай
7. bven - На 5: Честит да е празника и за теб, scarlety!
06.05.2011 18:49
Нека да знаем откъде тръгва всичко и как лека-полека е замаскирано, та името на България и българите да се забрави. Но Вселената помни и ни дава това, което ще ни върне паметта и силата!
Бъди здрава и щастлива, със закрилата на Св.Георги!:)))
цитирай
8. bven - На 6: Честит и на теб, приятелко Дивна!
06.05.2011 18:51
Благодаря ти за хубавото допълнение и се надявам често да ми гостуваш.
Хубав празничен ден и много светлина ти желая!:)))
цитирай
9. fartuni2011 - лято
06.05.2011 18:52
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ПРИВЕТ!
цитирай
10. bven - На 9: Честита Пролет, fartuni2011!
06.05.2011 18:54
Хубави и светли мисли и действия!:)
цитирай
11. stela50 - Благодаря ,приятелко за хубавия постинг ...
06.05.2011 19:36
Познат ми е материалът,но с интерес прочетох отново .
Поздрав и на Дивна ,радва ме присъствието й .
Хубава вечер на теб и близките ти !
цитирай
12. bven - На 11: Радвам се , че сме заедно, Таня - честит празник!
06.05.2011 19:46
Благодаря ти за оценката - това ми е по-близко до Душата, отколкото Георги - значи земя (гръцки ез). Пък всеки си има мнение - поне ние, българите, сме така!
Хубава вечер и весел празник!:)))
цитирай
13. bojo12345 - Честит Гергьовден !
06.05.2011 20:00
Много добро попадение с постинга, бвен. Добро обяснение на обкръжаващите ни митове и светии с българското присъствие!
Хубав празник !
цитирай
14. bven - На 13: Честито и на теб, Божо12345!
06.05.2011 20:33
Благодаря за оценката. Заслугата е на малко известния в България - велик българин Ганчо Ценов! Нека с негова помощ научим повече за Българите и да обичаме България като него!
Много светлина и радости !:)
цитирай
15. magnoliya - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
06.05.2011 23:28
На имениците и техните близки - приятно изкарване на празника!
Поздрави за постинга!
цитирай
16. bven - на 15: честит празник, магнолия!
07.05.2011 09:08
Хубави празнични дни!:))))
цитирай
17. анонимен - ddfGUjplAvtWLscjA
24.05.2011 06:20
YouВ’ve got it in one. CouldnВ’t have put it bteter.
цитирай
18. анонимен - PvrHAzzIZG
24.05.2011 10:28
That's way the bestest anwesr so far!
цитирай
19. анонимен - DVERIyXolz
24.05.2011 12:23
At last! Someone who understands! Tanhks for posting!
цитирай
20. анонимен - MNuxLHlsTYpJaLgxERM
24.05.2011 14:56
nsJpf7 <a href="http://iiejbyebwlvm.com/">iiejbyebwlvm</a>
цитирай
21. анонимен - nSLxsgyTb
24.05.2011 20:08
Wow! Great tihnking! JK
цитирай
22. анонимен - IeCxqPjMMDHkRF
25.05.2011 13:32
Io2Y2M <a href="http://zsqyzxjlbxuh.com/">zsqyzxjlbxuh</a>
цитирай
23. анонимен - EsFcBZzEfqLke
25.05.2011 13:38
SDq3rp <a href="http://rjfjzrrmobjj.com/">rjfjzrrmobjj</a>
цитирай
24. анонимен - ymrDWZDfUSYbqi
25.05.2011 17:56
nWFr2w , [url=http://xweanrugsrcf.com/]xweanrugsrcf[/url], [link=http://xlkfwvnxctyu.com/]xlkfwvnxctyu[/link], http://fbkflmczezui.com/
цитирай
25. анонимен - KSaUnrhGZkuw
25.05.2011 18:04
GeeVAQ , [url=http://upszhpyzxzlq.com/]upszhpyzxzlq[/url], [link=http://rfgptxcnpcpv.com/]rfgptxcnpcpv[/link], http://rjjwkxpjxejx.com/
цитирай
26. анонимен - taSNSbEiD
25.05.2011 18:16
That's the best aswner of all time! JMHO
цитирай
27. анонимен - HfpQAySgaUmKwgIMUHy
25.05.2011 18:28
NaR9XX , [url=http://nowzxeubvdba.com/]nowzxeubvdba[/url], [link=http://hwrmaekgrlhc.com/]hwrmaekgrlhc[/link], http://ogsluvuxnvnr.com/
цитирай
28. анонимен - wIDWUwTixdKGYDQdga
25.05.2011 19:24
Hv5qj0 , [url=http://nljfneisgdnl.com/]nljfneisgdnl[/url], [link=http://acjnvwwicvlx.com/]acjnvwwicvlx[/link], http://hkdpvqhmlzsw.com/
цитирай
29. анонимен - FRTPAJYS
26.05.2011 13:54
XGxwIe <a href="http://nfuwwqvmuuxx.com/">nfuwwqvmuuxx</a>
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11918805
Постинги: 2500
Коментари: 12973
Гласове: 35245
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава