Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.03.2010 18:48 - Духът на Рейки - част I
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 3233 Коментари: 2 Гласове:
5

Последна промяна: 04.12.2010 16:49


 

             


           ЧАСТ I 

                ИСТОРИЯТА НА РЕЙКИ


 

                            115 Пътят
Ако вървиш по правилния път,

никаква опасност в този свят

няма да те засегне

              РЕЙКИ НА ИЗТОК

Уилям Ранд

Рейки е открита и създадена от д-р Микао Усуи, който, наред с останалите неща, бил японски будистки монах. Ро­ден е на 15 август 1865 година в Япония, в малкото селце Таняй, окръг Ямагата, префектура Гифу, намиращо се близо до днешния град Нагоя.1* Има хора, които твърдят, че тъй като непрекъснато пътувал и учил много, сигурно произ­хождал от богато семейство. Въпреки че обикновено в Япо­ния нещата стоят точно така, този факт все още не е потвър­ден.1 Моята интуиция ми подсказва, че той е предприемал своите пътувания и изследвания по-скоро в качеството си на странстващ монах, на основата на личната си инициатива, съобразителността и божественото провидение, отколкото благодарение на някакво богатство.

Знаем, че като млад изучава кико в будисткия храм Тендай, разположен в свещената планина Курама, северно от Киото. Кико е японската версия на Цигун, дисциплина, чието предназначение е подобряване на здравето с помощта на медитация, дихателни практики и бавни упражнения. Тя се фокусира върху развиването и използването на Ки - жиз­нената енергия - и включва методи за лечение чрез поставя­нето на ръцете върху тялото на пациента.

Кико изисква човек да натрупа запас от лечебна енер-

* Бележките са в отделно приложение в края на книгата. Бел.ред.

13


I. Историята на Рейки

гия с помощта на определени упражнения, преди да я изпол­зва за лечение. Когато използва метода кико, човек е пред­разположен към изтощение, тъй като често тегли и от собст­вената си енергията. Младият Усуи се чудел, дали има начин да се лекува, без да е нужно преди това да се натрупва ле­чебна енергия и без да се достига до изтощение на лечителя в края на процедурата. Този важен въпрос останал като за­родиш в ума на Усуи, зародиш, който растял незабелязано и по-късно внезапно дал плод по най-удивителен начин.2

В търсене на знание, сенсей Усуи пропътувал цяла Япония, Китай и Европа. Имал намерение да се запознае и да усвои широк кръг от дисциплини, в това число медицина, психология, религия и духовно развитие.1 Благодарение на изявените си духовни способности, успял да се присъедини към една метафизична група, наречена Рей Джюту Ка, къ­дето обучението му в духовния свят продължило.3 Неговият силен и постоянен стремеж към познание създал основата, позволила му да разбере значението на удивителната благо­дат, която го споходила по-късно през живота.

Образованието и добре организираният ум му помагат да си намери работа като секретар на Шинпей Гото, по оно­ва време ръководител на здравната служба, а по-късно кмет на Токио. Едно от предимствата в неговата работа като сек­ретар било, че се запознал с редица влиятелни хора от цяла Япония. Тези контакти му позволили да започне собствен бизнес и накрая той се превръща в преуспяващ бизнесмен.4

За известно време бизнесът му се развива много добре, но през 1914 нещата се влошават.3 Притежавайки известно познание за будизма, Усуи решава да стане будистки монах. Съсредоточава се върху техниката на предаността и практи­кува усърдно. Накрая се връща в планината Курама, в която се обучавал като момче. Решава да направи двайсет и едно дневно уединение в планината.1"4 Там постил, молил се и медитирал. Една от медитациите, които вероятно е практи-

14


1. Рейки на Изток

кувал, била да стои под малък изкуствен водопад и да остави водата да пада върху главата му. В планината Курама тази медитация се практикува и до днес! Целта й е да очисти и да отвори коронната чакра на върха на главата.

В края на неговото уединение, през март на 1922 годи­на, през короната на главата му в него влиза силна и мощна духовна светлина и той получава сатори - просветлено пре­живяване. Тази светлина била проява на енергията на рейки, споходила го под формата на инициация. След това съзна­нието му значително се разширява и той разбира, че в него се е вляла огромна сила. Знаел, че това е силата, към която се стремял, когато като дете изучавал лечебния метод в пла­нината Курама. Бил вън от себе си от радост. Знаел, че може да лекува другите, без да изчерпва собствената си енергия.1

В началото сенсей Усуи прилага рейки върху себе си, а след това и върху членовете на своето семейство. През ап­рил 1922 година отива в Токио и основава лечебна органи­зация, която нарича "Усуи Рейки Ръохо Гаккай", което в превод означава "Лечебно Общество Усуи Рейки". Открива и клиника в Хараджуко, Аояма, близо до светилището Мейджи в центъра на Токио и започва да води учебни кур­сове и да лекува с рейки."

След това, за да може да обучава, създава шест нива или степени на рейки (според Фумио Огава). Номерира ни­вата обратно на реда, по който ние ги номерираме на Запад: първото ниво е с номер шест, а най-високо ниво е с номер едно. (Първите четири нива, т. е. нивата от шесто до трето, са това, което г-жа Таката преподава като Рейки I. Тя обеди­нява четирите в едно ниво. Ето защо дава четири настройки за своето първо ниво, по една настройка за всяко от нивата.) Първите четири нива са наречени Шоден или Начално ниво; петото ниво е наречено Окуден или Вътрешното учение и е разделено на Окуден Зенки (първа половина) и Окуден Коки (втора половина). Майсторското ниво е наречено Шинпиден

15


I. Историята на Рейки

или Мистериозно учение.3

Обърнете внимание, че Усуи не използва термина Майстор. Този термин не се използва и в Япония. Титлата се въвежда в употреба от Хавайо Таката през 1970 година, когато тя започва да преподава нивото Шинпиден. Щеше да бъде по-уместно, ако не беше избрала тази титла, тъй като в духовните практики Майстор означава човек, който се е просветлил, едно велико духовно постижение, което малци­на на тази планета са постигнали. Нивото Шинпиден на рей­ки просто се предава от Шинпиден на ученика, без да е не­обходимо ученикът да бъде просветлен или дори да е много напреднал в духовно отношение, за разлика от един прос­ветлен майстор. Така че, когато хората започват за първи път да чуват за рейки и за майсторското ниво на рейки, ня­кои считат, че един рейки майстор е нещо съпоставимо с ду­ховния майстор или просветления майстор и така се стига до погрешното разбиране за духовното състояние на един рей­ки майстор. Освен това, има хора, които искат да станат рейки майстори по-скоро заради статута, отколкото заради възможността да предават рейки на другите хора.

Ако на Запад нивото Шинпиден беше продължило да се нарича Шинпиден или беше наречено просто рейки-учител, рейки нямаше да притежава толкова много от прив­лекателната за егото заблуда, която го обгръща, когато през 70-те и 80-те години на Запад за първи път се преподава майсторското ниво.

Сенсей Усуи продължава да преподава и да лекува в токийската клиника, но през 1923 година мирът и хармония­та са нарушени от голямото земетресение Канто - едно от най-силните и най-разрушителните земетресения в Япония. Загиват повече от 140 000 души. Хиляди къщи и сгради са сринати със земята, а много повече изгарят във възникнали­те пожари. Хиляди хора остават без дом, много други са ра­нени или физически осакатени. Почти всички са емоционал-

16


1. Рейки на Изток

но травмирани.5 В този момент търсенето на рейки нарасна­ло неимоверно и сенсей Усуи и неговите ученици работели ден и нощ, за да помогнат на колкото се може повече хора. През 1925 година в Накано, Токио, Усуи отваря много по-голяма клиника и започва да пътува из цяла Япония, за да популяризира рейки. Необходимостта от лечение след зе­метресението трае дълги години и през това време сенсей Усуи преподава рейки на повече от две хиляди ученици и обучава шестнайсет учители.1 "Заради помощта, която оказ­ва, японското правителство го удостоява с наградата Кун Сан То за похвално служене на другите."4

Сенсей Усуи не желае рейки да се превръща в приви­легия на затворен кръг от хора, нито да бъде контролирана или ограничавана по някакъв начин. По-скоро иска рейки да бъде достъпна за всеки и да се разпространи по целия свят. Той счита, че рейки е начинът, чрез който всеки човек може да изживее божественото, което от своя страна ще накара хората да са по-склонни да работят заедно, за да създадат един по-добър свят.6"8

Сенсей Усуи умира на 9 март 1926 г., след като полу­чава удар, докато води курс по рейки във Фукуяма. Погребан е в храма Сайходжи в Сугинами-Ку, Токио. След смъртта му неговите ученици поставят голям мемориален камък близо до гроба му с красив надпис, описваш живота и работата му с рейки.

По времето, когато сенсей Усуи открива рейки, се пре­подават редица методи за лечение с ръце. Според Тошитака Мочизуки, Морихей Танака създава лечебната техника Тайрейдоу, а Тошихиро Егучи, който преди да основе собст­вена група, се учи на лечебни техники от сенсей Усуи, съз­дава Тенохира-Ръоучи-Кенкюкай - "Асоциация за изследване на лечебните техники с длани". Егучи пише книги, посвете­ни на лечението, които днес е трудно да се намерят. Чиваке Мацумото основава Джинтай-Рагиум-Гаккай, което означа-

17


I. Историята на Рейки

ва "Дружество на радия на човешкото тяло". Шиноукъоу-Хонин е религиозна група, основана от Тайкан Нишимура, чиито метод е наречен Шиноукьоу-Шъокушу-Шикоу Рьохо, което означава "Лечебният метод на виолетовата светлина". Освен това в Япония възникват и религиите Махи Кари и Джохрей, като основният момент и при двете е лечението с ръце. Интересно е, че и двете използват същият символ, който сенсей Усуи избира за майсторския символ. Не знам дали между тези лечебни системи съществува някаква връз­ка, но почти едновременното им начало във времето показва внезапно нарасналия интерес към лечебните практики в цяла Япония по времето, когато сенсей Усуи открива рейки.

След смъртта на сенсей Усуи президент на Усуи Рейки Рьохо Гаккай става г-н Ю. Ушида. Той е инициаторът за из­дигането на мемориал на Усуи и написва посвещението вър­ху него. По-долу е даден списък на президентите на Усуи Рейки Рьохо Гаккай и приблизителния период от време, през който са изпълнявали тази длъжност.

Президенти на Усуи Рейки Рьохо Гаккай

Д-рМикаоУсуи                        1922-1926

Г-н Юдзабуро Ушида             1926-1935

Г-н Каничи Такетоми            1935-1960
Г-н Йошихару Ватанабе         7-1960

Г-н Хоичи Ванами                         ?-1975

Г-жа Кимико Кояма               1975-1999

Г-н Масайоши Кондо            1999-до днес

Ето списък на седем от шестнайсетте учители, които сенсей Усуи е обучил. Списъкът е резултат от проучването на Франк Арджава Петер и Дейв Кинг:

Датите са получени на основата на предположението, че прези­дентите изпълняват своята длъжност до самата си смърт.

18


1. Рейки на Изток

Тошихиро Егучи Иличи Такетоми Тойоичи Ванами Йошихару Ватанабе Кодзо Огава Юдзабуру Ушида Чуджиро Хаяши

Може би с изненада откривате, че макар д-р Чуджиро Хаяши да получава своята степен Шинпиден от д-р Усуи, той никога не е бил президент на Усуи Рейки Рьохо Гаккай. След смъртта на сенсей Усуи д-р Хаяши се отделя от Гаккай, за да основе собствена асоциация. Съхранява подробни за­писи на всички свои лечебни сеанси и развива собствен стил в рейки, който включва специални позиции на ръцете за ле­куването на различни болести. Неговото учебно ръководство и позициите на ръцете можете да видите в Глава 19. Въпре­ки че д-р Хаяши бил уважаван рейки майстор и президент на собствената организация, той никога не е бил грандмайстор на системата на Усуи. В действителност, титлата никога не е била част от Усуи Рейки.                      
РЕЙКИ НА ЗАПАД

Уилям Ли Ранд

Заслугата за пренасянето на рейки на Запад е на Хавайо Таката. Ако не е била тя, твърде вероятно рейки и до днес нямаше да е напуснала Япония. Благодарение на г-жа Таката рейки се разпространява из целия свят и милиони хора се възползват от нейната лечебна сила.

Хавайо Таката е родена на 24 декември 1900 година на остров Кауай, Хаваите и още като дете започва да работи в захарните плантации. Омъжва се за счетоводителя на една от плантациите и ражда две деца. Съпругът й умира през 1930. Налагало се Хавайо Таката да отгледа децата си сама, рабо­тейки в захарните плантации, за да осигури прехраната на семейството. Работата била много тежка и след пет години състоянието на белите й дробове се влошава, страда и от болки в корема и от нервно разстройство. По това време една от сестрите й умира и тя заминава за Япония, за да по­сети родителите си и да потърси лечение за влошеното си здраве.

Най-напред постъпва в обикновена болница, но след това решава да опита и друг подход. В последна сметка, постъпва в рейки клиниката на д-р Хаяши. Получава по два лечебни сеанса на ден и след четири месеца е напълно изле­кувана. Изследвания в обикновена болница го потвържда­ват. Тя е извънредно щастлива, че се е оправила и иска да учи рейки, за да може да поддържа здравето си, когато се

20


2. Рейки на Запад

върне в Хавай. През 1936 година изучава Шоден при д-р Ха­яши. В продължение на година работи в неговата клиника, извършвайки лечебни сеанси с рейки, след което получава и Окуден.

През 1937 година се връща на Хаваите. Д-р Хаяши за­минава с нея и двамата пътуват навсякъде из страната, изна­сят лекции, преподават рейки и провеждат лечебни сеанси. На 21 февруари 1938 година д-р Хаяши посвещава Хавайо Таката в Шинпиден?Тагове:   Изток,


Гласувай:
5
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - искам да знам с този метод лекуват ли ...
09.03.2010 18:51
искам да знам с този метод лекуват ли се болести?
цитирай
2. bven - Да
13.03.2010 17:47
Чрез лечението с Рейки-енергията могат да се лекуват или повлияват добре всички болести. Приема се, че болест настъпва тогава, когато даден орган не получава достатъчно енергия и дава сигнал чрез болка. Енергийното лечение дава резултат
- болката намалява /изчезва/ веднага след подаване на енергия.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11947183
Постинги: 2506
Коментари: 12981
Гласове: 35319
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава